Pápež František: Ľudová zbožnosť je miestom stretnutia sa s Kristom

Francesco in piazza san pietro

 V dnešnú Šiestu nedeľu vo veľkonočnom období slávil pápež František na Námestí sv. Petra o 10.00 hod. svätú omšu pre členov bratstiev z celého sveta, ktorí sú na púti v Ríme pri príležitosti Roku viery. Napriek daždivému počasiu sa na námestí zišlo viac ako 70-tisíc pútnikov z celého sveta.

Svätý Otec: Mária je mamou, ktorá sa stará predovšetkým o zdravie svojich detí

Francesco in Sancta Maria Magiore

  Pápež František včera podvečer navštívil poslednú zo štyroch pápežských bazilík Santa Maria Maggiore, kde 18. hod. predsedal modlitbe posvätného ruženca. Po modlitbe Radostného ruženca predniesol veriacim svoj príhovor. Po úvodných pozdravoch pokračoval: 

Pápež František: Kresťan musí byť odvážny, nie vlažný

Francesco in casa di Marta III.

   Všetci kresťania majú povinnosť odovzdávať vieru s odvahou. Do tejto vety by sa dalo zhrnúť povzbudenie pápeža Františka, ktorým sa obrátil na veriacich prítomných v kaplnke Domu sv. Marty v dnešné ráno. Svätý Otec zdôraznil, že Ježiš nás pozýva mať odvahu aj v modlitbe a vyzýva kresťanov, aby neboli vlažnými.

Športu zdar, volejbalu zvlášť!

po zápase

Dňa 27. apríla 2013, čo v tomto roku vyšlo na sobotu sme v našej farnosti privítali susednú farnosť Liptovský Mikuláš, aby sme si zmerali sily vo volejbale. Ako sa na správne farnosti patrí, tak sme nezačali nijak inak ako sv. omšou v kostole Sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Na začiatku sv.

Pápež František: Nebojme sa slobody Ducha, lebo je cestou k víťazstvu nad uzavretím sa do seba samých

Francesco in casa di Marta II.

 Hľadieť na Ježiša, ktorý nás pozýva evanjelizovať, ohlasovať jeho meno s radosťou – je výzva pápeža Františka, ktorá vyplynula z jeho homílie počas dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Svätý Otec prítomným zamestnancom Vatikánskej pošty a Pediatrickej ambulancie sv.

Pápež František v dnešnej homílii o schopnosti vnímať krásu toho, čo nás čaká

Francesco in casa di Marta I.

 Cesta viery nie je bláznovstvo, ale príprava srdca na vnímanie krásnej tváre Boha, povedal okrem iného pápež František v dnešnej homílii počas svätej omše slávenej v Dome sv. Marty. Zúčastnili sa na nej niektorí zamestnanci Vatikánskej tlačiarne, Žandárskej stanice, Úradu práce a ďalší.

Jediná apoštolská cesta pápeža Františka v roku 2013 do Brazílie

Francesco in Rio

 Brazília bude jediným cieľom zahraničnej apoštolskej cesty, ktorú pápež František podnikne v roku 2013. Včera to potvrdil riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ na rokovaní v sídle Tlačového strediska pre zahraničnú tlač v Ríme. Dal tak na vedomie, aby médiá „nečakali inú cestu do zahraničia v tomto roku“.

Blahoželanie pápeža Františka Benediktovi XVI. k narodeninám

Francesco e Benedetto XVI:

 Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ informoval, že dnes ráno, pri príležitosti narodením emeritného pápeža Benedikta XVI. slávil pápež František na tento úmysel v Dome sv. Marty svätú omšu a veriacich vyzval k modlitbe za neho. Potom v priebehu dopoludnia Svätý Otec zatelefonoval do Castel Gandolfa.

Benedikt XVI. sa dnes dožíva 86 rokov

Marktl am Inn

 Ako je známe, emeritný pápež Benedikt XVI. sa narodil v strede Bavorska, v mestečku Marktl am Inn 16. apríla 1927. Dnes sa teda dožíva 86 rokov. Tento deň, ako spomína Joseph Ratzinger vo svojej autobiografii publikovanej v 90.

Kardinál Comastri: Modlitba Benedikta XVI. podporuje pápeža Františka a všetkých nás

František in finestra

 Benedikt XVI. je takpovediac ukrytý pred svetom, ale svet a najmä Cirkev na neho nezabúda. Niet teda divu, že mnohé osobnosti, ale aj jednoduchí veriaci zasielajú blahopriania k 86. narodeninám Josepha Ratzingera.

Syndikovať obsah