Národný týždeň manželstva

ntm

 "Manželstvo-viac ako papier" je motto Národného týždňa manželstva, ktoré sa uskutoční aj v našom meste a chce podporiť význam manželstva aj pre dnešnú dobu.

Viac si nájdete na: www.ntm.sk/

Pripomenuli sme si 80-te výročie úmrtia gvardiána Mateja Linčovského

hrob Mateja Linčovského

 Večerná sv. omša 30. januára 2014 bola v našej farnosti výnimočná, keďže sme ju slávili za gvardiána Mateja Linčovského, ktorého si Pán pred 80-timi rokmi povolal do večnosti. Duchovný otec farnosti v úvode slávenia poukázal na dôležitosť vďačnosti Bohu a úcty k prežitému životu tohto rehoľníka. Potom v samotnom príhovore odzneli dva príspevky. Prvý bol uverejnený 27.

Homílie sv. otca Františka počas Vianočných sviatkov

Francesco con Jesu

 Jednotlivé homílie sv. otca Františka počas vianočných sviatkov si môžete prečítať na: sk.radiovaticana.va/indiceCat.asp

adventný koncert 2013 - ukážka

Vydali sme Farský kalendár 2014

titulka 2014

 

Nový Farský kalendár 2014 je venovaní kompletnej realizácii Parku pátra Linčovského v Okoličnom, ktorá trvala od r.2008 do r. 2013. Kalendár si môžete zakúpiť v sakrestii farského kostola. 

Prajeme Vám milostiplné Vianočné sviatky

 

Dnes prežívame celodennú poklonu

 V pondelok 09. decembra 2013 sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Najsvätejšiej Sviatosti Oltárnej, ktorá je súčasťou stálej poklony v rámci spišskej diecézy. Preto popoludní od 14:00 hod. do 17:45 hod. bude vo farskom kostole - sakrestii vystavená Najsvätejšia sviatosť Oltárna k verejnej úcte.

Nielen o tých, ktorí nás predišli - podmienky získania úplných odpustkov

svieca

 November je mesiac začínajúci tak trochu netradične.

Pápež František na cintoríne Campo Verano: Nádej, ktorá nesklame

František in campo verano

  V deň slávnosti Všetkých svätých a v predvečer Pamiatky všetkých verných zosnulých 1. novembra 2013 slávil pápež František svätú omšu na rímskom cintoríne Campo Verano, ktorý sa nachádza neďaleko Baziliky sv. Vavrinca. Eucharistická slávnosť sa začala o 16. hodine, za účasti veľkého počtu veriacich.

František na Anjel Pána: Svätosť nie je len pre niektorých

František in tutti santi

  V deň slávnosti Všetkých svätých v piatok 1. novembra 2013 napoludnie sa Svätý Otec prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca týmito slovami: 

Syndikovať obsah