Pápež František slávil svätú omšu nad hrobom bl. Jána Pavla II.

hrob Jána Pavla II.

 Vatikán 31. októbra 2013 - Každý štvrtok ráno sa skupina poľských veriacich zúčastňuje na svätej omši v kaplnke sv. Šebastiána na pravej strane Baziliky sv. Petra, kde je pochovaný bl. Ján Pavol II. Dnes, vo štvrtok 31. októbra 2013 tam celebroval svätú omšu pápež František. Vychádzajúc z liturgických čítaní dňa, z Listu sv.

Katechéza pápeža Františka: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“

Francesco in piazza san pietro

 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes pokračujeme v katechézach o Cirkvi v rámci tohto Roka viery. Medzi obrazmi, ktoré si zvolil II.

Dnes Vás pozývame k modlitbe a k pôstu

 Dnes nás Svätý otec František pozýva k modlitbe a pôstu za pokoj vo svete. Preto v našom farskom kostole dnes večer pri sv. omši ale aj po nej  sa chceme spoločne stretnúť ako jedna farská rodina v modlitbe pred Pánom.

Slávili sme slávnosť Porciunkuly

detail fragment

 Prvé augustové dni sa v našej farnosti niesli v znamení slávnosti Porciunkuly. 02. augusta, v deň slávnosti Porciunkuly sme slávili večernu liturgiu slávnosti, ktorej predsedal duchovný otec farnosti spoločne s pánom kaplánom Jozefom a diakonom Petrom. Pán kaplán Jozef vo svojom príhovore veľmi výstižne poukázal nielen na historický prierez slávnosti ale aj na aktuálnosť samotnej slávnosti Porciunkuly.

Iluminácia farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom bola slávnostne spustená

nová iluminácia

Na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov sme sa vo večerných hodinách stretli v kostole sv. Petra z Alkantary, aby sme sa najprv započúvali do tónov organových skladieb i písomnému odkazu Historie domus františkánskeho konventu v Okoličnom. Po ukončení sme sa prenunuli do Parku pátra Linčovského, aby sme slávnostne zasvietli nové exteriérové osvetlenie kostola.  Vsetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto zámeru úprimne ďakujeme.

Pohľad na diakonskú vysviacku vlastnými očami Petra Križiana

diakon Peter

 Vo štvrtok, 13.6. sa na Spišskej Kapitule uskutočnila diakonská vysviacka, kde pomocný Spišský biskup Andrej Imrich vysvätil za diakonov pre Spišskú diecézu 7 bohoslovcov. Traja chlapci boli z Oravy, traja zo Spiša, a jeden z Liptova.

Hodinová eucharistická adorácia v nedeľu 02. júna 2013

monštrancia

  Na základe listu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu týmto oznamujeme, že kalendár hlavných podujatí v Roku viery, schválený Benediktom XVI. zahŕňa aj nedeľu, 2.

Slávili sme slávnosť 1. svätého prijímania

spoločné foto 2013

 V nedeľu Zoslania Ducha Svätého (19. mája 2013) v našej farnosti sme spoločne prežívali slávnosť 1. svätého prijímania naších detí. Príprava na prijatie Sviatosti Oltárnej a Sviatosti zmierenia sa započala začiatkom prebiehajúceho školského roka na hodinách náboženstva ako aj na nedeľných svätých omšiach pre detí.

Pápež František na prvej návšteve farnosti rímskej diecézy

Francesco in roma

 Svätý Otec František dnes, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, slávil svätú omšu vo farnosti sv. Alžbety a Zachariáša na severe Ríma. Išlo o jeho prvú návštevu farnosti na území rímskej diecézy od začiatku jeho pontifikátu.

Pápež František po modlitbe Anjel Pána vyzval k modlitbe za mafiánov

Palermo piazza

 Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec všetkým pripomenul včerajšiu beatifikačnú slávnosť, ktorá sa konala v Palerme na Sicílii: 

Syndikovať obsah