Nadišiel nám čas pre duchovné prijímanie Krista

comunione spirituale

 

Vstúpili sme do obdobia 14 dní, v ktorých bude absentovať slávenie liturgie uprostred spoločenstva veriacich v našich chrámoch. Preto je dôležité, aby sme sa správne zorientovali v tak úplne novej situácii duchovného života.

Viac ako inokedy nám Cirkev ponúka tzv. duchovné prijímanie.

Modlitba

 

Zákaz verejných bohoslužieb platí v plnom rozsahu aj pre našu farnosť

 Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes (10.marca 2020) Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu!

covid 19

 V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny 8. marec 2020 - 6:52 poslal spravca

Dnes slávime Nedeľu Božieho slova

 Celý text Apoštolského listu pápeža Františka s názvom Aperuit illis nájdete na: www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/hladat/p/dokumenty-papezov/c/aperuit-illis

Vydali sme Farský kalendár 2020

 Aj pre tento rok sme vydali Farský kalendár 2020 na tému: Františkánska spiritualita  kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Objednať a zakúpiť si ho môžete vo farskom kostole v Okoličnom.

Zrealizovali sme Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

stallum 2019

 V druhom polroku 2019 sme zrealizovali Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná stallum je datovaná na začiatok 16. stor.Umiestnená je pod západnou emporou a dodnes súvisí s bohato zachovaným neskorogotickým interiérom kostola a najmä s jeho rrenesančným dreveným maľovaným stropom v lodi kostola.

Zrealizovali sme Sanáciu kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

hradbový múr 2019

 V druhom polroku 2019 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali sanáciu kamenného hradbového múru v podobe obnovy jeho zvislých a vodorovných konštrukcií. Súčasťou ranogotického kostola z polovice 14. stor. je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej si situovaný kostol.

Syndikovať obsah