Oznamy: apoštolské cesty

Benedikt XVI. v Turíne mladým: Majte odvahu vybrať si to, čo je podstatné v živote!

papa con giovane

 “Veľmi srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám za prijatie a entuziazmus vašej viery” – takto Svätý Otec mladých v úvode pozdravil. Osobitne povzbudil tých, ktorí sú na ceste ku kňazstvu či k zasvätenému životu.

Benedikt XVI. v Turíne

papa in Torino

 Taliansko (2. mája, RV) – Dnes ráno o 8.15 hod. Svätý Otec odletel z rímskeho letiska Ciampino na jednodňovú pastoračnú návštevu do talianskeho Turína, kde pristál krátko po 9.00 hodine. Potom nasledoval presun na Námestie sv.

Benedikt XVI. sa stretol s obeťami zneužívania zo strany kléru na Malte

Vatikán (18. apríla, RV) – V nedeľu 18. apríla 2010 sa Svätý Otec stretol v priestoroch Apoštolskej nunciatúry na Malte s malou skupinou osôb, ktoré boli obeťami sexuálneho zneužívania zo strany kléru. Bol hlboko pohnutý ich príbehmi, obetiam a ich rodinám vyjadril zahanbenie a bolesť nad tým, čo oni a ich rodiny utrpeli.

Benedikt XVI. na Malte: príhovor počas slávenia, návšteva jaskyne sv. Pavla, príhovor mladým

papa in Malta III.

Malta (18. apríla, RV) – „Drahí mladí Malty a Goza, som šťastný, že som tu s vami“ - týmito slovami po maltsky pozdravil Svätý Otec krátko po 17.30 hodine mladých, ktorí sa v hojnom počte - asi 12-tisíc - zišli v prístave vo Vallette. Po úvodnom pozdrave biskupa Goza Mons.

Privítanie pápeža Benedikta XVI. na Malte

papa in Malta II

 Vatikán/Malta (17. apríla, RV) – Pápež Benedikt XVI. dnes popoludní o 15.30 odletel z medzinárodného rímskeho letiska Fiumicino na svoju 14. zahraničnú apoštolskú cestu na Maltu.

Svätý Otec odletel na svoju 14. zahraničnú apoštolskú cestu

papa in Malta

 Vatikán/Malta (17. apríla, RV) – Pápež Benedikt XVI. odletel dnes o pol štvrtej popoludní z rímskeho letiska Fiumicino na Maltu, na svoju 14. zahraničnú apoštolskú cestu, ktorá je ôsmou v rámci Európy. Krátko pred odletom zaslal prezidentovi Talianskej republiky Giorgiovi Napolitanovi telegram, v ktorom sa uvádza:

Syndikovať obsah