Oznamy: audiencia

Benedikt XVI.: Kristovo svetlo ostáva v srdci aj v najťažších chvíľach

papa in audiencia XXII.

Vatikán (4. mar. 2012, RV) – Na poludnie sa z okna svojej pracovne v Apoštolskom paláci - ešte pred samotnou modlitbou Anjel Pána - Benedikt XVI. prihovoril tisícom veriacich, ktorí ho čakali na Námestí Sv. Petra. Zameral sa na evanjeliovú udalosť dnešnej nedele o Premenení Pána na vrchu Tábor:

Drahí bratia a sestry,

Benedikt XVI.: Pôstne obdobie je časom na obnovenie vzťahu s Bohom

papa in audiencia XXI.

Vatikán, 26. februára (RV) – Aj v dnešnú nedeľu, ktorá je prvou v pôstnom období, sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišlo mnoho veriacich z celého sveta, aby sa spolu s pápežom pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa im ešte pred samotnou modlitbou prihovoril z okna svojej pracovne. TK KBS prináša jeho príhovor v plnom znení.

Benedikt XVI. o štyridsiatich dňoch pôstneho obdobia

turínske plátno

Vatikán, 22. februára (RV) – Za účasti tisícov pútnikov z celého sveta sa v Aule Pavla VI. konala Generálna audiencia Benedikta XVI. Svätý Otec sa v dnešnej katechéze zameral na štyridsať dní pôstneho obdobia. TK KBS ju prináša v plnom znení.

Drahí bratia a sestry,

Benedikt XVI.: Boh neopúšťa ani v tme

papa in audiencia XX.

 Vatikán (8. feb. 2012,RV) – Aj dnes sa v Aule Pavla VI. konala generálna audiencia Benedikta XVI., počas ktorej sa prihovoril prítomným. Vo svojej katechéze sa zameral na Ježišovu modlitbu v okamihu zomierania na kríži.

Generálna audiencia: Ježišova veľkňazská modlitba

papa in audiencia XI.

  Vatikán, 25. januára (RV) - Katechéza dnešnej generálnej audiencie, ktorá sa konala v Aule Pavla VI., bola zameraná na Ježišovu veľkňazskú modlitbu. TK KBS prináša jej text v plnom znení. 

Benedikt XVI.: Každý dar sa mení na záväzok

papa in audiencia XVI.

Vatikán (22. jan. 2012, RV) – Aj v dnešnú Tretiu nedeľu v Cezročnom období, predniesol Svätý Otec tradičný príhovor pred samotnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Mnohým pútnikom z celého sveta, zhromaždeným na Námestí sv. Petra adresoval z okna svojej pracovne tieto slová:

Drahí bratia a sestry!

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána: Povolanie prichádza prostredníctvom svedectva kňaza

papa in audiencia XX.

Vatikán (15. jan. 2012, RV) - Dnes na poludnie sa Svätý Otec, ešte pred modlitbou Anjel Pána, prihovoril veriacim z celého sveta, zhromaždeným na Námestí sv. Petra. Vo svojom príhovore sa zameral na úlohu, ktorú zohrávajú duchovní doprevádzatelia:

Drahí bratia a sestry!

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána: Boh je na začiatku existencie každého bytia a je osobitným spôsobom otcom každej ľudskej bytosti.

papa in audiencia XIX.

Vatikán (8. jan. 2012, RV) – Dnes napoludnie sa Svätopeterské námestie vo Vatikáne zaplnilo tisícami pútnikov z celého sveta, aby sa spolu so Svätým Otcom pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa im ešte pred samotnou modlitbou prihovoril z okna svojej pracovne.

Drahí bratia a sestry!

Benedikt XVI.: Nové svetlo dnes začína ožarovať svet

papa in audiencia XI.

Vatikán, 6. januára (RV) – Svätý Otec sa po skončení dnešnej eucharistickej slávnosti vo Vatikáne prihovoril pútnikom, zhromaždeným na Námestí sv. Petra pod oknami Apoštolského paláca, pred modlitbou Anjel Pána. TK KBS prináša jeho príhovor v plnom znení.

Drahí bratia a sestry!

Prvá tohtoročná generálna audiencia Benedikta XVI.

papa in audiencia XII.

Vatikán, 4. januára (RV) – V Aule Pavla VI. sa dnes uskutočnila prvá tohtoročná generálna audiencia Benedikta XVI. V katechéze sa zameral na najhlbšiu podstatu slávenia Narodenia Pána. TK KBS prináša jej preklad v plnom znení.

Drahí bratia a sestry,

Syndikovať obsah