Oznamy: audiencia

Príhovor Benedikta XVI. pred požehnaním Urbi et Orbi

Vatican II

Vatikán (25. decembra, RV) - Pred vianočnými pozdravmi, ktoré Benedikt XVI. predniesol v 65 jazykoch a samotným udelením požehnania Mestu a svetu - Urbi et Orbi, adresoval všetkým tieto slová:

Drahí bratia a sestry z Ríma a celého sveta!

Benedikt XVI.: Deň, kedy sa Boh stal človekom, nikdy nekončí

papa bello II.

Vatikán, 21. decembra (RV) - Na dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala v Aule Pavla VI., sa zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta. V príhovore sa Benedikt XVI. zameral na blížiace sa Vianoce. TK KBS ho prináša v plnom znení.

Drahí bratia a sestry,

Benedikt XVI.: Ježiš svojou modlitbou oživuje Písmo sväté

papa in audiencia XII.

Vatikán, 7. decembra (RV) - V Aule Pavla VI. sa dnes konala Generálna audiencia Benedikta XVI. TK KBS prináša katechézu Svätého Otca v plnom znení.

Drahí bratia a sestry,

Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána: Štýlom nášho života má byť miernosť.

papa in audiencia XVI.

Vatikán (27. novembra, RV) – Napriek daždivému počasiu, ktoré dnes predpoludním vládlo v Ríme sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišlo mnoho veriacich z celého sveta, aby sa spolu s pápežom pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. sa im ešte pred samotnou modlitbou prihovoril z okna svojej pracovne a adresoval im tieto slová:

Drahí bratia a sestry!

Benedikt XVI.: Prijmite pozvanie k bdelosti, ku ktorej pozýva Písmo

papa - angelus domini

Vatikán, 13. novembra (TK KBS) – Svätý Otec aj dnešnú predposlednú nedeľu liturgického roku predniesol tradičný príhovor pred samotnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Mnohým pútnikom z celého sveta, zhromaždeným na Námestí sv. Petra, adresoval slová, ktoré prinášam v úplnom znení.

„Drahí bratia a sestry!

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Žalm 23

papa in audiencia XII.

Vatikán (5. októbra, RV) – Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. sa dnes dopoludnia konala na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec v katechéze počas audiencie pokračoval vo svojom cykle katechéz o modlitbe. Tentokrát sa zameral na Žalm 23. Povedal:

Drahí bratia a sestry,

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Žalm naliehavej prosby, dôvery a útechy

papa in audiencia XIV.

Vatikán (7. septembra, RV) – Dnešná generálna audiencia sa konala po dlhšom čase opäť na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec – pokračujúc v cykle o modlitbe – sa dnes zameral na jeden zo žalmov, ktorý židovská tradícia pripisuje Dávidovi. Povedal:

„Drahí bratia a sestry,

Generálna audiencia Benedikta XVI.: SDM v Madride

castel gandolfo - letecky

Vatikán (24. augusta, RV) – Dnešná generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. sa konala na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Svätý Otec sa, ako obyčajne po apoštolských cestách, vo svojej katechéze vrátil k udalostiam SDM v Madride:

Drahí bratia a sestry,

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Meditácia – život v kontakte s Bohom

papa gesto

Vatikán (17. augusta, RV) - Dnešná generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. sa konala v nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Svätý Otec najskôr predniesol svoju katechézu, potom nasledovali jeho pozdravy vo viacerých jazykoch, modlitba Otče náš a apoštolské požehnanie.
Svätý Otec vo svojej katechéze povedal:

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána

castel gandolfo - letecky

Vatikán (14. augusta, RV) - Dnešné stretnutie so Svätým Otcom v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe sa nieslo už v atmosfére blížiacich sa Svetových dní mládeže v Madride. Túto udalosť pápež pripomenul v niekoľkých rečiach po modlitbe Anjel Pána, pričom vyzval veriacich, aby svojimi modlitbami sprevádzali mladých pútnikov.

Syndikovať obsah