Oznamy: audiencia

Benedikt XVI. slovákom: Kristus v Eucharistii sa ponúka každému z nás ako prameň božského života.

papa in prima domenica

  Vatikán (2. júna, RV) – Námestie sv. Petra sa aj dnes zaplnilo pútnikmi zo všetkých kútov sveta, ktorí prišli pozdraviť Svätého Otca počas jeho generálnej audiencie. Medzi nimi boli aj Slováci. Pápež ich po slovensky takto pozdravil:

Benedikt XVI. pozdravil počas generálnej audiencie pútnikov aj po slovensky

audiencia

Vatikán (28. apríla, RV) – „S láskou pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne z farností Rožňava a Trebišov. Bratia a sestry, minulú nedeľu sme slávili Deň modlitby za duchovné povolania.

Benedikt XVI. na generálnej audiencii: Kňazský munus docendi – úrad vyučovania. Vysvetlené s úžasnou presnosťou.

Papa-anno per sacerdoti

Drahí priatelia, v tomto veľkonočnom období, ktoré nás vedie k Turícam a k záverečným sláveniam Kňazského roka, ktoré sú naplánované na 9., 10. a 11.

Katechéza Svätého Otca: Prijatím popola obnovujeme našu snahu nasledovať Ježiša

 Drahí bratia a sestry, dnes, na Popolcovú stredu, začíname pôstne putovanie: je to cesta, ktoré potrvá 40 dní a ktorá nás privedie k radosti Pánovho zmŕtvychvstania. Na tejto duchovnej púti nie sme sami, pretože Cirkev nás od jej začiatku sprevádza a pomáha nám milosťou sviatostí a Božím slovom, ktoré obsahuje program duchovného života i návod na to, ako konať pokánie. 

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Dnešná spoločnosť si vyžaduje jednotné svedectvo o Ježišovi

 Vatikán (20. januára, RV) - Pred začiatkom dnešnej generálnej audience pápež Benedikt XVI. požehnal na Via delle Fondamenta sochu svätej Rafaely Márie, zakladateľky Kongregácie služobníc Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Audiencia sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, so začiatkom o 10:30. Svätý Otec sa vo svojom príhovore zameral na práve prebiehajúci Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Syndikovať obsah