http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Cirkev

Slávime Nedeľu Božieho slova

 Dňa 21. januára 2024 slávime Nedeľu Božieho slova a zároveň vstupujeme do druhej etapy diecézneho pastoračného plánu - "Ježišova cesta do Emauz", v ktorej chceme osobne ako emauzský učeníci počúvať Ježišovo slovo. Preto sa tento deň stáva pre nás darom i výzvou.

Darom, že môžeme denne s Ježišovým slovom preživať každú chvíľu svojho života.

Urbi et Orbi: Otvorme srdcia Spasiteľovi, Kniežaťu Pokoja!

 V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred udelením poludňajšieho požehnania Urbi et orbi na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2023 z priečelia Vatikánskej baziliky.

Modlitba

 

Posolstvo Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu chorých

 „Staraj sa oňho“

Súcit ako synodálna prax uzdravovania

V španielskej svätyni sa na sviatok sv. Petra z Alkantary modlili aj za nás!

San Pedro de alcántara

 Svätec Peter z Alkantary v stredu (19. októbra 2022) na jeho sviatok spája všetkých, ktorí si uchovávajú a rozvíjajú úctu k tomuto veľkému mužovi 16. stor. V tento deň však veriaci v španielskej svätyni Arenas de san Pedro de Alcántara počas slávenia liturgie, ktorej predsedal kardinál Mons.

Dnes slávime "Tranzitus" - prechod sv. Františka z Assisi z pozemského života do večnosti

Miesto, na ktorom zomiera sv. František z Assisi sa nachádza v tesnej blízkosti samotného kostolíka Porciunkuly.

 

2. marec - Deň modlitby a pôstu za mier pre Ukrajinu spojí kresťanov i nekresťanov

preghiera oggi

 Pred Dňom modlitby a pôstu za mier pre Ukrajinu, ktorý na Popolcovú stredu 2. marca vyhlásil pápež František ako pozvanie určené veriacim i neveriacim, dôležitosť tohto duchovného spojenia ľudstva opätovne pripomenuli kardináli Koch a Ayuso, zodpovední vo Vatikáne za podporovanie jednoty kresťanov a rozvíjanie medzináboženského dialógu.

Pápež František prosí aj v dnešnú nedeľu každého z nás o modlitby

preghiera oggi

„Ten, kto vedie vojnu, zabúda na ľudskosť,“ zdôraznil pápež František v nedeľu 27. februára, keď sa na poludnie prihovoril veriacim pri modlitbe Anjel Pána. Ľudia na úteku pred vojnou sú naši bratia a sestry, treba im otvoriť humanitárne koridory, apeloval Svätý Otec. V zhromaždení boli viaceré ukrajinské zástavy na znak solidarity.

 

 

Pápež sa na 30. svetový deň chorých prihovoril aj cez video

starecké ruky

 Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa slávi na spomienku Lurdskej Panny Márie 11. februára, vydal pápež František okrem svojho zvyčajného textového posolstva aj odkaz cez video.

Vložme dnes do našich modlitieb úmysel - "Sila starostlivosti. Ženy, ekonomika a obchodovanie s ľuďmi".

obchodovanie s ľudmi 2022

 8.Medzinárodný deň povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi, ktorý sa v Cirkvi spája s dátumom 8. februára, dňom spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu.

Syndikovať obsah
 
replica rolex