Oznamy: Cirkev

V Čechách otvorili Jubilejný rok sv. Anežky Českej

anežka česká

  Sv. Anežka Česká, známa aj pod menom Anežka Přemyslovna, bola svätorečená iba päť dní pred začiatkom Nežnej revolúcie, ktorá priniesla pád komunizmu v našich krajinách. Pápež Ján Pavol II. ju kanonizoval 12. novembra 1989. Svätica je síce osobnosťou 13. storočia, ale je známa aj tým, že jej svätorečenie nielen časovo, ale i vecne súviselo s pádom totality.

Zomrel Mons. Agostino Hu Daguo, katolícky biskup čínskej podzemnej cirkvi

hu daguo

  Čína (26. februára, RV) – 17. februára, vo veku nedožitých 90 rokov, zomrel Mons. Agostino Hu Daguo, katolícky biskup čínskej podzemnej cirkvi. Za kňaza bol vysvätený v r. 1951. Kvôli vernosti Katolíckej cirkvi a Nástupcovi sv. Petra prežil mimoriadne ťažký život.

Voda je základným ľudským právom

voda do pohára

 Vatikán (26. februára, RV) – „Voda nie je obchodný artikel, ale spoločné dobro patriace všetkým ľuďom. Je «univerzálnym a neodňateľným právom» každého človeka. Preto jej distribúcia nemôže sledovať iba zákonitosti ekonomiky a obchodu, ani nemôže byť zverená kompletne do rúk súkromného sektoru.

Zármutok Svätého Otca nad obeťami zemetrasenia na Novom Zélande

christchurch

  Vatikán (23. februára, RV) – Pápež Benedikt XVI. vyjadril svoj hlboký zármutok nad obeťami včerajšieho ničivého zemetrasenia v novozélandskom meste Christchurch, pri ktorom zahynulo najmenej 75 ľudí a viac ako 300 je ešte stále nezvestných.

Nárast počtu kňazov vo svete

rok kňazov

  Vatikán (11. februára, RV) Podľa oficiálnej štatistickej ročenky Annuarium Statisticum Ecclesiae 2009, ktorú o niekoľko dní publikuje Centrálny štatistický úrad vo Vatikáne, vyplýva, že vo svete rastie počet kňazských vysviacok.

Význam publikovania nových Noriem o najťažších deliktoch

vatican

  V roku 2001 Svätý Otec Ján Pavol II.promulgoval dokument veľkého významu a to motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, ktorým dal Kongregácii pre náuku viery v rámci kánonického právneho poriadku právomoc riešiť a súdiť určité kriminálne činy charakterizované ako veľmi ťažké, ktoré v minulosti patrili do rámca kompetencie iných dikastérií R&

Cirkev si 11. februára pripomenie Svetový deň chorých

olejky

Vatikán (3. februára, RV) – Budúci týždeň 11. februára, v deň liturgickej spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej si Cirkev pripomenie 19. svetový deň chorých. Pápež Benedikt XVI. vydal v novembri 2010 k tomuto dňu posolstvo s témou„Jeho rany vás uzdravili” (1 Pt 2, 24).

Správa o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe

europa

  Inštitúcia Dohľad nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom v Európe (The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) zverejnila správu o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe za roky 2005-2010.

Súčasný stav Kolégia kardinálov

kardináli

 Vatikán (27. januára, RV) - Francúzsky kardinál Bernard Panafieu, emeritný arcibiskup Marseill na juhu Francúzska, dovŕšil vek 80 rokov. Tým Kolégium kardinálov pozostáva teraz zo 120 voličov a 80 nevoličov. Kardinál Panafieu pôsobil v arcidiecéze od roku 1994 ako koadjútor, po roku prevzal plnú zodpovednosť a tento úrad zastávala až do roku 2006. 

Anglikánske spoločenstvo vyznamenalo kardinála Waltera Kaspera

Benedikt XVI.-Kasper-O'Connor

 Vatikán (27. januára, RV/TKKBS) - Emeritný predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper získal vyznamenanie Lambethský kríž, ktoré mu odovzdal anglikánsky arcibiskup Canterbury Rowan Williams.

Syndikovať obsah