Oznamy: Farnosť

Modlitba nášho patróna-sv. Petra z Alkantary

Modlitba sv. Petra z Alkantary

Odpustovú slávnosť sv. Petra z Alkantary: Boh sa o nás stará!

požehnanie obnovenej kaplnky

 V nedeľu 17.10.2010 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť ku cti sv. Petra z Alkantary. Tohtoročná odpustová slávnosť sa určite v srdciach mnohých veriacich niesla v znamení vďačnosti za všetky dobrodenia. Nový provinciál Menších bratov františkánov - brat Jeremiáš bol hlavným celebrantom slávnosti, ktorá začala o 11:00 hod.

Oprava južnej strany strechy svätyne v Smrečanoch

práce na oprave

 Počas uplynulých dní (07.-08.10) sa práce na obnove strechy farského kostola dokončovali a tak polovica chlapov zavítala do Smrečian, aby sme zrealizovali opravu južnej strany strechy svätyne. Tá bola v dezolátnom stave. Počas minulého roka pri obnove tejto strechy (očistenie a náter) sme túto časť vynechali, keďže to už nemalo význam.

Poznáte františkánsky kríž?

františkánsky kríž

 V prílohe tohto článku nájdete práve dnes  - na sviatok sv. Františka z Assisi vysvetľujúce poznámky k františkánskemu krížu. Prajeme Vám príjemné vzdelávanie sa.

V sobotu sme v našej farnosti slávili prvé sľuby

sr. soňa

 V sobotu (21.08.2010) sme v kaplnke sv. Františka v kláštore školských sestier slávili jedinečnú slávnosť prvých sľubov. Po dvojročnej duchovnej formácii - noviciát, prvé rehoľné sľuby zložila sr. Soňa v prítomnosti provinciálnej predstavenej, mnohých sestier, rodiny, viacerých kňazov. Slávnosť, ktorá mala v tomto roku svoju vlastnú príchuť - pretože o rok ju sláviť nebudeme.

Slávili sme slávnosť Porciunkuly

husle

 Počas týchto dní (31.07.-02.08.) sme v našej farnosti spoločne prežívali požehnané chvíle vďaka slávnosti františkánskych kostolov - Porciunkuly. Slávnosť sme začali sláviť v sobotu večer,  kedy mnohí pristúpili k sviatosti zmierenia a zúčastnili sa slávenia sv. omše. Po skončení nasledoval sakrálny koncert v podaní hudobného telesa Art Septet Nicolaus.

Slávili sme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Monštrancia

 V piatok sme v našej farnosti ako aj v celej Cikrvi slávili slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sv. omšami ráno o 6:00 hod. a večernou slávnostnou sv. omšou spolu s odprosujúcou pobožnosťou o 18:30hod. Dar a tajomstvo - aj takto by sme mohli charakterizovať tajomstvo slávnosti. Dar v podobe Ježišovej nevýslovnej lásky voči človeku, ktorá dosahuje svoj vrchol na kríži, tajomstvo, ktoré je možné prežívať len vo viere v Krista.

Slávili sme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

monštrancia

 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme vo štvrtok slávili aj v našej farnosti. V duchu vďačnosti za dar a tajomstvo, ktorého sa deň čo deň dotýkame na obetnom stole Božieho domu sa pre každého veriaceho zjavuje Božia láska. A práve táto Božia láska si žiada odpoveď človeka. Odpoveď, ktorá bude poukazovať na Krista a vieru v Neho. Živý Kristus sa nám dáva, aby sme zároveň s Jeho pomocou budovali vlastnú svätosť.

Nové vedenie Rehole menších bratov - Františkánov

 V dňoch 24. - 28. mája 2010 sa vo františkánskom kláštore v Bratislave uskutočnila provinciálna kapitula Rehole menších bratov - Františkánov. Jej úlohou bolo zhodnotiť bratský život a pastoračnú a evanjelizačnú činnosť Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku za uplynulé tri roky.

V týchto dňoch prebieha výskum georadarom i dendrochronológiou

georadar

 Počas uplynulých dní (streda a štvrtok) v našej farnosti sa zrealizovali odborný nedeštruktívny výskum archeológov v podobe georadaru, ktorý vysiela elektromagnetické vlny na priestorov podlahy a nižších vrstiev. Tento výskum je realizovaný v spolupráci s SAV, konkrétne Archeologický ústav Nitra, ktorý sa momentálne zameriava na stredoveké stavby.

Syndikovať obsah