Oznamy: Farnosť

Koncert-Pašie

kríž-KK

MY Liptovské noviny informujú o našom projekte

 

 

 

Neformálne stretnutie farníkov na pôstnu tému

encykliky

Nedeľné popoludnie (03.04.2011) sa po spoločnej modltibe krížovej cesty nieslo v znamení neformálneho stretnutia na pôstnu tému - exhortácia o zmierení a pokáni od Jána Pavla II.

Prežité chvíle s Jánom Pavlom II.

čítanie zo života

Sobotný večer (2. apríla 2011), vo výročný deň úmrtia Jána Pavla II. , bol pre naše farské spoločenstvo výnimočný, keďže sme sa spoločne stretli, aby sme sa započúvali do jeho slov. V sakrestii farského kostola naše stretnutie začalo o 19:00 hod. úvodnou prezentáciou Jána Pavla II., potom nasledovalo otvorenie  stretnutia duchovným otcom farnosti. Pre priblíženie života Jána Pavla II.

Pri našom kostole vyrastie park guardiána Linčovského

park

V úplynulých dňoch boli zverejnené výsledky schválených projektov Nadácie Ekopolis , projektovej výzvy "Zelené oázy" na revitalizáciu prostredia, kde medzi posudzovanými žiadosťami sme mali svoje zastúpenie. Viac v týchto dňoch prinášajú regionálne periodiká. Jeden z článkov si nájdete na:www.mikulas24.sk/news.php

Relácia "Piknik club" z STV 1 o našom meste i o nás

stv

 V piatok 18. marca 2011 bola odvysielaná na STV 1 relácia Piknik club o meste Liptovskom Mikuláši, kde v minútach 17:50 - 20:31 odzneli informácie aj o nás.

Fotografický materiál sme pre túto reláciu sami pripravili. 

Príjemné sledovanie na:www.stv.sk/online/archiv/piknik-klub

Prežili sme milostiplnú duchovnú obnovu

Christus Torino

 Druhá pôstna nedeľa (20. marca 2011) bola pre našu farnosť výnimočná, keďže sme spoločne prežívali duchovnú obnovu v našej farnosti. Pôstny čas je pre každého veriaceho veľkou príležitosťou, aby sa zastavil a uvedomil si potrebu posilnenia vo viere. Preto aj téma Kristus-pôvodca a zavŕšiteľ viery bola pre nás témou, ktorá chcela obohatiť pohľad na Krista.

Deň počatého dieťaťa

deň počatého dieťaťa-plagát

 25. marec - Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný "Deň zápasu za ľudské práva", ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom.

Pri relikvii sv. Cyrila sme prosili o vieru i svätosť

relikvie sv. Cyrila

 14. marec 2011 bol pre našu farnosť výnimočným dňom. V našom farskom kostole sme s radosťou i vďačnosťou v srdci privítali relikvie sv. Cyrila, aby sme pri nich slávili sväté tajomstvá. Každý veriaci musí byť Bohu vďačný za dar viery a rovnako musí byť vďačný všetkým tým, ktorí mú túto vieru odovzdali. S touto vďačnosťou sme v úvode slávnosti privítali relikvie sv.

Syndikovať obsah