Oznamy: Farnosť

Duchovná obnova farnosti

Christus Torino

 

Ostatky sv. Cyrila privítame v našej farnosti

sv. Cyril-ostatky

 Pondelok  (14. marca 2011) bude pre našu farnosť výnimočný deň, pretože medzi nás vďaka Ordinariátu OS a OZ SR zavítajú ostatky sv. Cyrila. Od 15:00 hod. budú vystavené k verejnej úcte v kaplnke sv. Františka v kláštore školských sestier a o 18:00 hod. budeme spoločne sláviť sv. omšu vo farskom kostole v ich prítomnosti.

Jedinečný a najmä požehnaný deň je pred nami. Preto Vás srdečne pozývame. 

Neformálne stretnutie farníkov

Ján Pavol II.-knihy III.

 Nedeľne popoludnie prvej marcovej nedele sa nieslo v slávení popoludňajšej pobožnosti a následne v ďalšom neformálnom stretnutí farníkov - tentokrát na aktuálnu tému: Jedinečné udalosti zo života Jána Pavla II. V úvode duchovný otec farnosti predniesol osobné zamyslenie nad životom a svedectvom Jána Pavla II. Toto svedectvom však nebolo len svedectvo človeka ale Božej prozreteľnosti. A preto hodnota svedectva Jána Pavla II.

Naša lipa...

kmeň

 Hovoriť o bytí či nebytí najmä ak sa to dotýka skutočností, ktoré pretrvávajú desaťročia je vždy zložitá záležitosť. Určite takto tomu bolo aj v našom prípade v súvislosti s bytím či nebytím lipy pri kostole. Počas dlhého riešenia tejto problematiky sme sa stretli s mnohými odborníkmi, aby sme urobili všetko pre bezpečnosť najmä ľudí a kostola. V r. 2008 sme sa preto rozhodli lipu zviazať ako dočasné riečenie.

Mnohí veriaci prijali pomazanie chorých

pomazanie chorých Okoličné

XIX. Svetový deň chorých, ktorý sme prežívali v uplynulých dňoch (11. februára) sa v našej farnosti niesol vo väčšej miere v pozornosti o chorých. Veľmi hlboké myšlienky z Posolstva pre tento deň od Benedikta XVI. odzneli aj počas slávenie večernej sv. omše, aby nás všetkých povzbudili vo viere, v starostlivosti či samotnom prežívaní utrpenia v chorobe.

Neformálne stretnutie farníkov a sv. Tomáš Akvinský

nefor. stretnutie-Tomáš Akvinský

 V nedeľné popoludnie (06.02.2011) sme v rámci prvej nedele v mesiaci prežívali popoludňajšiu pobožnosť  a po nej ďalšie neformálne stretnutie farníkov. Tentokrát na tému sv. Tomáša Akvinského, ktorého Cirkev nazýva aj anjelským učiteľom. Táto téma je vždy náročnou, avšak aj napriek tomu sme sa chceli aspoň trocha s ňou popasovať.

Prijali sme svätoblažejské požehnanie

svätoblažejské požehnanie

 Na spomienku sv. Blažeja (03.02.) čo v tento rok padla na prvý štvrtok v mesiaci sme spoločne slávili Eucharistiu, aby sme predniesli Bohu svoje modlitby za duchovné povolania a rovnako prijali svätoblažejské požehnanie. Duchovný ptec farnosti poukázal na svätcov, ktorých sme slávili v poslednom čase - obrátenie sv. Pavla, sv. Tomáša Akvinského, sv. Jána Boska, sviatok Obetovanie Pána - čo je deň zasvätených.

Slávili sme odpustovú slávnosť Očisťovania Panny Márie

modlitba Otče náš

 Na sviatok Obetovanie Pána (02.02.2011) sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch.  Slávnostnú sv. omšu celebroval dôstojný duchovný otec farnosti Huty Róbert Tokár, ktorý v úvode poďakoval za privítanie duchovným otcom farnosti. Potom sme sa spoločne započúvali do Božieho slova.

Ekumenická pobožnosť v Závažnej Porube

ekumenická pobožnosť v ZP

 V nedeľu 23. januára 2011 sme v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov slávili ekumenickú pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube o 15:00 hod. Spoločne sme sa stretli, aby sme Bohu predniesli modlitby za jednotu vo viere. Ekumenickú pobožnosť sme liturgicky slávili  podľa  inštrukcií a textov, ktoré vznikli na základe spoločnej iniciatívy Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

Ekumenická pobožnosť vo farskom kostole

ekumenické pobožnosti

 V piatok (21.01.2011) sme vo večerných hodinách slávili sv. omšu Za jednotu kresťanov v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, aby sme pri slávení Eucharistie ako farské spoločenstvo predniesli Bohu svoje modlitby na tento úmysel. Po sv. omši sme slávili oficiálne modlitby ekumenickej pobožnosti spoločne s pánom farárom Pavlíkom zo Závažnej Poruby. Jeho príhovor bol zameraný na ovocie Ducha ako láska, radosť, pokoj, zhovievavosť...

Syndikovať obsah