Oznamy: Farnosť

Pochovali sme našu sr. Marciánu

sr. Marciána

 V pondelok dopoludňajších hodinách sme slávili pohrebné obrady spolu so sv. omšou v kaplnke školských sestier sv. Františka v Ružomberku, počas ktorých sme sa modlili a rozlúčili s našou rehoľnou sestrou Marciánou.

Nekrológ

S.M.Marciána Štrbková (12.09.1924-25.11.2010)

17. november: sv. Alžbeta Uhorská v našej farnosti

sv. Alžbeta

 17. novembra si Cirkev pripomína sv. Alžbetu Uhorskú, ktorá sa narodila v roku 1207 ako dcéra uhorského kráľa Ondreja. Ešte ako mladú ju vydali za durínského grófa Ľudovíta IV., ktorému porodila troch synov. Po smrti manžela zložila sľub chudoby ako františkánska terciárka a celý svoj život venovala obetavej láske k blížnym. Dala vybudovať nemocnicu, kde sama slúžila. Zomrela 17. novembra 1231.

Výročie konsekrácie: Náš kostol má druhého patróna

Kostol sv. Petra z Alkantary

 Vedeli ste, že náš farský kostol má vo svojej histórii druhého patróna? Pred viac ako 500 rokmi bol kostol konsekrovaný ako Boží dom zasvätený Panne Márii ( rok konsekrácie sa predpokladá 1489 - na základe nápisu na stene kostola). Je zaujímavé, že rok nato sa v Španielsku narodil dnešný patrón - sv. Peter z Alkantary (1499-1562).

Premiéra ordinária Missa D mol odznela počas slávenia

missa D mol

 V nedeľu (24.10.2010) počas slávenia sv. omše o 9:00 hod. sme mali možnosť prežíť premiéru ordinária (všetky pevné časti spievaných častí sv. omše ako: Kyrie, Glória, Krédo, Svátý, svätý,  Baránok Boží), ktoré pochádzajú z pera Václava Kubištu z Komunity Blahoslavenstiev. Táto premiéra odznela v podaní učiteľského zboru Tatran. Nedeľná sv.

Modlitba nášho patróna-sv. Petra z Alkantary

Modlitba sv. Petra z Alkantary

Odpustovú slávnosť sv. Petra z Alkantary: Boh sa o nás stará!

požehnanie obnovenej kaplnky

 V nedeľu 17.10.2010 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť ku cti sv. Petra z Alkantary. Tohtoročná odpustová slávnosť sa určite v srdciach mnohých veriacich niesla v znamení vďačnosti za všetky dobrodenia. Nový provinciál Menších bratov františkánov - brat Jeremiáš bol hlavným celebrantom slávnosti, ktorá začala o 11:00 hod.

Oprava južnej strany strechy svätyne v Smrečanoch

práce na oprave

 Počas uplynulých dní (07.-08.10) sa práce na obnove strechy farského kostola dokončovali a tak polovica chlapov zavítala do Smrečian, aby sme zrealizovali opravu južnej strany strechy svätyne. Tá bola v dezolátnom stave. Počas minulého roka pri obnove tejto strechy (očistenie a náter) sme túto časť vynechali, keďže to už nemalo význam.

Poznáte františkánsky kríž?

františkánsky kríž

 V prílohe tohto článku nájdete práve dnes  - na sviatok sv. Františka z Assisi vysvetľujúce poznámky k františkánskemu krížu. Prajeme Vám príjemné vzdelávanie sa.

V sobotu sme v našej farnosti slávili prvé sľuby

sr. soňa

 V sobotu (21.08.2010) sme v kaplnke sv. Františka v kláštore školských sestier slávili jedinečnú slávnosť prvých sľubov. Po dvojročnej duchovnej formácii - noviciát, prvé rehoľné sľuby zložila sr. Soňa v prítomnosti provinciálnej predstavenej, mnohých sestier, rodiny, viacerých kňazov. Slávnosť, ktorá mala v tomto roku svoju vlastnú príchuť - pretože o rok ju sláviť nebudeme.

Syndikovať obsah