Oznamy: Farnosť

Rozlúčili sme sa a modlili za + sr. Aureu

aurea

 V utorok dopoludnia  sme sa stretli v kláštore školských sestier sv. Františka v Ružomberku, aby sme slávili litugiu za zosnulú rehoľnú sestru Aureu, ktorá posledné roky zasväteného života prežila v našej farnosti a aby sme ju o sprevdzali na jej poslednej ceste do večnosti.

Jarné prázdniny 2010 v našej farnosti

Tvorivé dielne

 Aj počas tohto školského roka, tak ako je v našej farnosti zvykom, sme pre deti pripravili pekný a bohatý program počas jarných prázdnin.

"Zanechať aspoň malú stopu - Krížik"

      Peter Križian, bohoslovec z Kňazského seminára v Spišskom Podhradí, patrí medzi tých mladých ľudí, ktorým sa úspešne darí zabíjať nudu.28. február 2010 - 0:01 poslal spravca

Pracovné stretnutie pracovníkov KPÚ - sekcie architektúry

sekcia architektúry

 Celodenné pracovné stretnutie Sekcie sakrálnej architektúry pracovníkov Krajských pamiatkových úradov Slovenska sa uskutočnilo v pondelok na farskom úrade.

21 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých v Smrečanoch

 V piatok večer sme pri slávení sv. omše vyslúžili sviatosť pomazania chorých aj veriacim v Smrečanoch. Keďže v rámci Svetové dňa chorých chceme našim veriacim poskytnúť aj túto duchovnú pomoc, na fifiálke v Smrečanoch prijalo 21 veriacich túto sviatosť. Prijatím dostávajú posilu od Krista pričom aj samotné slávenie liturgie bolo obetované za všetkých chorých.

31 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých

 Na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. februára) sme rovnako slávili XVIII. Svetový deň chorých aj v našej farnosti pri večernej sv. omši. Duchovný otec farnosti počas liturgie prečítal Posolstvo Benedikta XVI. k tomuto dňu, kde Svätý otec povzbudzuje veriacich, aby svoje utrpenie prežívali v spojení s Kristom.

Poďakovanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska veriacim za zbierku pre Haiti

 Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť tisícov ľudí a obrovské materiálne škody. Zostalo mnoho sirôt, opustených a chudobných. Konferencia biskupov Slovenska reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. S potešením konštatujem, že ku 9. februáru 2010 máme na účte 1 057 000 eúr.

Pavol Strauss - známy i neznámy tichý konvertita

strauss pavol

 07. január 2010, prezident Gašparovič odovzdáva v starej budove SNR štátne vyznamenania.

5 dôkazov existencie Boha

Akvinský

 28. januára Cirkev slávi spomienku na sv. Tomáša Akvinského, ktorý okrem iného vo svojich dielach prináša aj 5. dokazov existencie Boha, ktoré vychádzajú z ľudskej skúsenosti a nie z nejakej definície Boha.

Tomáš znižuje počet všetkých svojich tradičných dôkazov na päť, ktoré do dejín vošli ako „päť ciest“.

Syndikovať obsah