Oznamy: Farnosť

Odpustovú slávnosť sv. Petra z Alkantary: Boh sa o nás stará!

požehnanie obnovenej kaplnky

 V nedeľu 17.10.2010 sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť ku cti sv. Petra z Alkantary. Tohtoročná odpustová slávnosť sa určite v srdciach mnohých veriacich niesla v znamení vďačnosti za všetky dobrodenia. Nový provinciál Menších bratov františkánov - brat Jeremiáš bol hlavným celebrantom slávnosti, ktorá začala o 11:00 hod.

Oprava južnej strany strechy svätyne v Smrečanoch

práce na oprave

 Počas uplynulých dní (07.-08.10) sa práce na obnove strechy farského kostola dokončovali a tak polovica chlapov zavítala do Smrečian, aby sme zrealizovali opravu južnej strany strechy svätyne. Tá bola v dezolátnom stave. Počas minulého roka pri obnove tejto strechy (očistenie a náter) sme túto časť vynechali, keďže to už nemalo význam.

Poznáte františkánsky kríž?

františkánsky kríž

 V prílohe tohto článku nájdete práve dnes  - na sviatok sv. Františka z Assisi vysvetľujúce poznámky k františkánskemu krížu. Prajeme Vám príjemné vzdelávanie sa.

V sobotu sme v našej farnosti slávili prvé sľuby

sr. soňa

 V sobotu (21.08.2010) sme v kaplnke sv. Františka v kláštore školských sestier slávili jedinečnú slávnosť prvých sľubov. Po dvojročnej duchovnej formácii - noviciát, prvé rehoľné sľuby zložila sr. Soňa v prítomnosti provinciálnej predstavenej, mnohých sestier, rodiny, viacerých kňazov. Slávnosť, ktorá mala v tomto roku svoju vlastnú príchuť - pretože o rok ju sláviť nebudeme.

Slávili sme slávnosť Porciunkuly

husle

 Počas týchto dní (31.07.-02.08.) sme v našej farnosti spoločne prežívali požehnané chvíle vďaka slávnosti františkánskych kostolov - Porciunkuly. Slávnosť sme začali sláviť v sobotu večer,  kedy mnohí pristúpili k sviatosti zmierenia a zúčastnili sa slávenia sv. omše. Po skončení nasledoval sakrálny koncert v podaní hudobného telesa Art Septet Nicolaus.

Slávili sme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Monštrancia

 V piatok sme v našej farnosti ako aj v celej Cikrvi slávili slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sv. omšami ráno o 6:00 hod. a večernou slávnostnou sv. omšou spolu s odprosujúcou pobožnosťou o 18:30hod. Dar a tajomstvo - aj takto by sme mohli charakterizovať tajomstvo slávnosti. Dar v podobe Ježišovej nevýslovnej lásky voči človeku, ktorá dosahuje svoj vrchol na kríži, tajomstvo, ktoré je možné prežívať len vo viere v Krista.

Slávili sme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

monštrancia

 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme vo štvrtok slávili aj v našej farnosti. V duchu vďačnosti za dar a tajomstvo, ktorého sa deň čo deň dotýkame na obetnom stole Božieho domu sa pre každého veriaceho zjavuje Božia láska. A práve táto Božia láska si žiada odpoveď človeka. Odpoveď, ktorá bude poukazovať na Krista a vieru v Neho. Živý Kristus sa nám dáva, aby sme zároveň s Jeho pomocou budovali vlastnú svätosť.

Nové vedenie Rehole menších bratov - Františkánov

 V dňoch 24. - 28. mája 2010 sa vo františkánskom kláštore v Bratislave uskutočnila provinciálna kapitula Rehole menších bratov - Františkánov. Jej úlohou bolo zhodnotiť bratský život a pastoračnú a evanjelizačnú činnosť Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku za uplynulé tri roky.

V týchto dňoch prebieha výskum georadarom i dendrochronológiou

georadar

 Počas uplynulých dní (streda a štvrtok) v našej farnosti sa zrealizovali odborný nedeštruktívny výskum archeológov v podobe georadaru, ktorý vysiela elektromagnetické vlny na priestorov podlahy a nižších vrstiev. Tento výskum je realizovaný v spolupráci s SAV, konkrétne Archeologický ústav Nitra, ktorý sa momentálne zameriava na stredoveké stavby.

Pri Turínskom plátne stála aj naša farnosť

turínske plátno celé

 Počas predposledného dňa expozície Turínskeho plátna sme sa s registračným lístkom, ktorý sme si pred mesiacom rezervovali cez internet, postavili do 1,5 km koridoru, ktorý smeroval do chrámu pred ikonu Bielej soboty, ako to nazval Benedikt XVI. počas 2. mája rovnako na týchto miestach.

Syndikovať obsah