Oznamy: Farnosť

Nové dôkazy o pravosti Turínskeho plátna

turínske plátno

 Taliansko (3. marca, RV) – Veľká výzva pre všetkých, vedcov i veriacich – reč je o Turínskom plátne, ktoré stále prekvapuje verejnosť a ktoré bude pre pútnikov od 10. apríla do 23. mája vystavené v Turíne. Najznámejší a najskúmanejší svetový historický nález vzbudzuje ešte pred vystavením obrovský záujem.

Aj ľudský genóm hovorí o našom Stvoriteľovi

DNA

 Ľudský genóm je známy už takmer desať rokov, ale to ešte vôbec neznamená, že vieme presne, koľko má človek génov. Vieme to len približne. Jedno však vieme dnes povedať pomerne spoľahlivo: ľudských génov je podstatne menej, než sa očakávalo.

Rozlúčili sme sa a modlili za + sr. Aureu

aurea

 V utorok dopoludnia  sme sa stretli v kláštore školských sestier sv. Františka v Ružomberku, aby sme slávili litugiu za zosnulú rehoľnú sestru Aureu, ktorá posledné roky zasväteného života prežila v našej farnosti a aby sme ju o sprevdzali na jej poslednej ceste do večnosti.

Jarné prázdniny 2010 v našej farnosti

Tvorivé dielne

 Aj počas tohto školského roka, tak ako je v našej farnosti zvykom, sme pre deti pripravili pekný a bohatý program počas jarných prázdnin.

"Zanechať aspoň malú stopu - Krížik"

      Peter Križian, bohoslovec z Kňazského seminára v Spišskom Podhradí, patrí medzi tých mladých ľudí, ktorým sa úspešne darí zabíjať nudu.27. február 2010 - 23:01 poslal spravca

Pracovné stretnutie pracovníkov KPÚ - sekcie architektúry

sekcia architektúry

 Celodenné pracovné stretnutie Sekcie sakrálnej architektúry pracovníkov Krajských pamiatkových úradov Slovenska sa uskutočnilo v pondelok na farskom úrade.

21 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých v Smrečanoch

 V piatok večer sme pri slávení sv. omše vyslúžili sviatosť pomazania chorých aj veriacim v Smrečanoch. Keďže v rámci Svetové dňa chorých chceme našim veriacim poskytnúť aj túto duchovnú pomoc, na fifiálke v Smrečanoch prijalo 21 veriacich túto sviatosť. Prijatím dostávajú posilu od Krista pričom aj samotné slávenie liturgie bolo obetované za všetkých chorých.

31 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých

 Na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. februára) sme rovnako slávili XVIII. Svetový deň chorých aj v našej farnosti pri večernej sv. omši. Duchovný otec farnosti počas liturgie prečítal Posolstvo Benedikta XVI. k tomuto dňu, kde Svätý otec povzbudzuje veriacich, aby svoje utrpenie prežívali v spojení s Kristom.

Poďakovanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska veriacim za zbierku pre Haiti

 Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť tisícov ľudí a obrovské materiálne škody. Zostalo mnoho sirôt, opustených a chudobných. Konferencia biskupov Slovenska reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. S potešením konštatujem, že ku 9. februáru 2010 máme na účte 1 057 000 eúr.

Syndikovať obsah