Oznamy: Farnosť

Takýto gotický oltár sa nachádzal v našom kostole

 Základné slohové poznanie každému jednému pri navšteve nášho kostola napovie, že architektonický gotický sloh je zmiešaný s barokovým mobiliárom. Samozrejme od začiatku to tak nebolo. Tak ako sa v iných gotických chrámoch nachádzajú gotické oltáre, tak tomu bolo aj v Okoličnom. Avšak iba do roku 1690, kedy bol oltár zničený iným vierovyznaním.

Naša farnosť ponúka konkrétnu pomoc pre ženy v núdzi alebo týraným ženám s deťmi

niki

 Aj týmto člákom chceme prispieť pri hľadaní pomoci pre ženy v núdzi alebo týrane ženy s deťmi a to nielen v našej farnosti. V spolupráci s občianskym združením Fórum života ponúkame konkrétnu pomoc formou poskytnutia základnych životných potrieb v plnej anonymite.

Potrebujeme posilniť sviatostný spôsob života

 Rok 2009, ktorý uzatváreme, okrem iného nám prináša  aj obraz o sviatostnom spôsobe života farnosti. Vyslúžené sviatosti, ktoré podstatným spôsobom vstupujú do života veriaceho človeka a prinášajú živého Krista čo jeho milosti, za uplynulý rok určite nezodpovedajú potrebám farnosti a jej viery.

Zreštaurovaný oltár Príbuzenstva Kristovho v Smrečanoch

oltár Príbuzenstva Kristovho

 Uplynulo viac ako dva roky, čo bočný oltár Príbuzenstva Kristovho z kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch bol odnesený za účelom reštaurovania. Po začiatočných problémoch pri prácach na sondách, ktoré mali určiť rozsah poškodenia sa práce ukončili a celý oltár bol na lehotu jedhého roka (r. 2008) uschovaný v klimaticky vhodných podmienkach v priestoroch Oblastného reštaurátorskeho atelíéra v Levoči.

František Mikloško navštívil našu farnosť

Mikloško

 Sobotný večer pred slávnosťou Všetkých svätých našu farnosť navštívil poslanec NR SR František Mikloško, aby po celom dni strávenom v Liptovskom Mikuláši mohol spoznať aj našu farnosť, najmä však klenot gotiky na Liptove-náš farský kostol. A určite dnes už obnovený interiér kostola zanechal hlboký dojem nielen umelecký ale aj duchovný.

Životopis nášho patróna - sv. Petra z Alkantary

Patrón-sv. Peter z Alkantary

 Narodil sa v roku 1499 v Alcantary v španielskej Estremadure, kde bol jeho otec právnikom a guvernérom. Ako šestnásťročný opustil rodičovský dom a vedený túžbou s čo najväčšou dôslednosťou nasledovať Krista, požiadal o prijatie v reformnom kláštore v Manja

Syndikovať obsah