http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

Abba Pater od Jána Pavla II. zaznelo počas nedeľného slávenia

 Preklad predslovu k modlitbe Otče náš:

 

Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil.

Ja budem tvojím otcom a ty budeš mojím synom.

 

Toto sú prorocké slová hovoriace o Bohu, kde Otec je najvýšši a najautentickejší..

Izaiáš hvoorí: Pane, ty si náš otec, my sme hlina a ty dávaš formu,

všetci sme dielom tvojiich rúk.

 

Videoklip Svetlo - Krížik z albumu Petra Križana: Zanechať stopu

 Petrov videoklip hovorí jasnou rečou o dôležitosti zanechať stopu dobra vo všetkých ľuďoch okolo nás.Kamera, rézia, strih: Marek Kovácik
Hrali: Peter Krizian, Marianna Halimovicová, Matús Bachan, Magdaléna Bachanová

Ti siamo vicine - Sme pri Tebe

ti siamo vicine

 Slová, ktoré Svätému Otcovi adresovali pútnici počas veľkonočných slávení, aby ho uistili o svojej blízkosti. Azda to všetko začalo byť viditeľné od polnočnej sv. omše, kedy sa udial útok na Benedikta XVI. ( aj keď ako sa neskôr ukázalo, spôsobila ho psychicky chorá žena), avšak dnes to možno vnímať ako istý predobraz ďalších, už skutočných útokov.

Vzkriesený Kristus sa musí stať novým prameňom života pre veriaceho človeka

 

Pieseň od Piotra Rubika z koncertu na počesť Jána Pavla II z Kielce (2005) nech posilní myšlienku VZKRIESENÉHO Pána ako prameňa pravdy pre život veriaceho človeka.

Pastiersky list otca biskupa Františka na Veľkonočnú nedeľu

Tondra

Drahí bratia a sestry! Učitelia duchovného života často používajú latinské príslovie: „Per crucem ad lucem – Cez kríž prichádzame k svetlu“. Aj my slávime veľkonočné sviatky, ktoré by neboli, keby nebolo Veľkého piatku. Aby mohol Pán Ježiš vstať z mŕtvych, musel najprv zomrieť. Nemusel však zomrieť takou krutou smrťou.

Naše príspevky - Dobrá novina, Haiti, Katolícka univerzita

mince

 Vianočná kolednícka aktivita detí Dobrá novina zaznamenala rekord vyzbieraných finančných prostriedkov - 884 998,73 Euro. Do koledníckej akcie, ktorá trvala od Vianoc do Troch kráľov, sa zapojilo 26 810 detí a dospelých, ktorí navštívili vyše 80 000 rodín po celom Slovensku. Organizátori vyjadrujú vďačnosť všetkým darcom.

Duchovná obnova farnosti - len so živou vierou rastie dôvera v Ježiša

kvetná nedeľa-obnova

 Záver pôstneho obdobia sme v našej farnosti aj tento rok prežili v atmosfére duchovnej obnovy v priestoroch kláštora Komunity Blahoslavenstiev. Téma bola: Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Nádherným spôsobom sa počas svojich príhovorov tejto témy ujala sr. Dária.

Spustili sme live prenos na našom webe

 22. marca 2010 sme na našej webovej stránke spustili live prenos z farského kostola. Počas uplynulých týždňov sme sa venovali technickým riešeniam spoločne s firmou Imafex, ktorá celý tento prenos aj spostredkúva. Cieľom tejto myšlienky a poskytovanej služby je sprístupniť slávenia všetkým, ktorí sú mimo farnosti - či už v rámci Slovenska alebo v zahraničí.

Nové osvetlenie krížovej cesty vo farskom kostole

loď farského kostola

V priebehu týchto dní sa nám podarilo dokončiť zámer osvetlenia krížovej cesty. Samotná myšlienka vznikla podstatne skôr, avšak hľadanie čo najideálnejšieho riešenia si vyžadovalo viacero odborných stretnutí, ktoré boli zamerané na svietivosť, technické riešenie na uchytenie svietidla  a pod. Časom sa nám ukázala led-diódová technológia ako najlepšia.

Syndikovať obsah
 
replica rolex