Oznamy: Farnosť

Nielen o tých, ktorí nás predišli - podmienky získania úplných odpustkov

svieca

 November je mesiac začínajúci tak trochu netradične.

Dnes Vás pozývame k modlitbe a k pôstu

 Dnes nás Svätý otec František pozýva k modlitbe a pôstu za pokoj vo svete. Preto v našom farskom kostole dnes večer pri sv. omši ale aj po nej  sa chceme spoločne stretnúť ako jedna farská rodina v modlitbe pred Pánom.

Letný MINI tábor 2013

spoločná MINI

  Náš MINI tábor sme začali spoločnou sv. omšou v našom kostole sv. Petra z Alkantary, kde sme sa stretli skoro všetci účastníci nášho MINI tábora aj s rodičmi a pánom kaplánom (pani kuchárky s 3 vedúcimi išli do Zákamenného skôr, nakoľko bolo treba prichystať mnoho vecí).

Slávili sme slávnosť Porciunkuly

detail fragment

 Prvé augustové dni sa v našej farnosti niesli v znamení slávnosti Porciunkuly. 02. augusta, v deň slávnosti Porciunkuly sme slávili večernu liturgiu slávnosti, ktorej predsedal duchovný otec farnosti spoločne s pánom kaplánom Jozefom a diakonom Petrom. Pán kaplán Jozef vo svojom príhovore veľmi výstižne poukázal nielen na historický prierez slávnosti ale aj na aktuálnosť samotnej slávnosti Porciunkuly.

Iluminácia farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom bola slávnostne spustená

nová iluminácia

Na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov sme sa vo večerných hodinách stretli v kostole sv. Petra z Alkantary, aby sme sa najprv započúvali do tónov organových skladieb i písomnému odkazu Historie domus františkánskeho konventu v Okoličnom. Po ukončení sme sa prenunuli do Parku pátra Linčovského, aby sme slávnostne zasvietli nové exteriérové osvetlenie kostola.  Vsetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto zámeru úprimne ďakujeme.

Pohľad na diakonskú vysviacku vlastnými očami Petra Križiana

diakon Peter

 Vo štvrtok, 13.6. sa na Spišskej Kapitule uskutočnila diakonská vysviacka, kde pomocný Spišský biskup Andrej Imrich vysvätil za diakonov pre Spišskú diecézu 7 bohoslovcov. Traja chlapci boli z Oravy, traja zo Spiša, a jeden z Liptova.

Hodinová eucharistická adorácia v nedeľu 02. júna 2013

monštrancia

  Na základe listu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu týmto oznamujeme, že kalendár hlavných podujatí v Roku viery, schválený Benediktom XVI. zahŕňa aj nedeľu, 2.

Slávili sme slávnosť 1. svätého prijímania

spoločné foto 2013

 V nedeľu Zoslania Ducha Svätého (19. mája 2013) v našej farnosti sme spoločne prežívali slávnosť 1. svätého prijímania naších detí. Príprava na prijatie Sviatosti Oltárnej a Sviatosti zmierenia sa započala začiatkom prebiehajúceho školského roka na hodinách náboženstva ako aj na nedeľných svätých omšiach pre detí.

Sr. Marta odišla k nebeskému Otcovi

 

Športu zdar, volejbalu zvlášť!

po zápase

Dňa 27. apríla 2013, čo v tomto roku vyšlo na sobotu sme v našej farnosti privítali susednú farnosť Liptovský Mikuláš, aby sme si zmerali sily vo volejbale. Ako sa na správne farnosti patrí, tak sme nezačali nijak inak ako sv. omšou v kostole Sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Na začiatku sv.

Syndikovať obsah