Oznamy: Homílie Sv.Otca

Veľkopiatkové obrady v Bazilike sv. Petra

Koloseum

Vatikán (22. apríla, RV) – V Bazilike sv. Petra sa dnes o 17:00 začali veľkopiatkové obrady, ktorým predsedal pápež Benedikt XVI. Asistovali mu kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre Východné cirkvi a kardinál Raymond L. Burke, prefekt Najvyššieho súdu Apoštolskej signatúry. Čítania zazneli v taliančine a v angličtine.

Zelený štvrtok – večerná svätá omša na pamiatku Pánovej večere

papa con croce

Vatikán (21. apríla, RV) – V Bazilike sv. Jána v Lateráne slúžil dnes pápež Benedikt XVI. večernú svätú omšu na pamiatku Pánovej večere. Svätý Otec v nej - podľa starobylej tradície - umyl nohy 12 kňazom Rímskej diecézy. Toto gesto je zobrazením toho, čo vykonal sám Ježiš, keď umyl apoštolom nohy. Je zvýraznením Božieho mystéria a znakom úplného odovzdania života. Pápež Benedikt XVI.

Omša svätenia olejov vo Vatikáne

papa in missa chrismatis II.

Vatikán (21. apríla, RV) – Dnes ráno Svätý Otec Benedikt XVI. predsedal svätej omši svätenia olejov v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Spolu s ním koncelebrovalo približne 1600 kňazov Rímskej diecézy, ktorí si pri tejto príležitosti obnovili svoje kňazské sľuby.

Homília Benedikta XVI. na Kvetnú nedeľu

papa rosso II.

Vatikán (17. apríla, RV) Dnes na Kvetnú nedeľu sa na Námestí sv. Petra zišlo okolo 50 000 veriacich. Námestie dýchalo zeleňou olivových a palmových ratolestí, ktoré boli tento rok privezené z oblasti Puglie a Ligurie. Liturgia sa začala pri obelisku, kde pápež Benedikt XVI. požehnal palmové a olivové ratolesti.

Homília Benedikta XVI. z eucharistickej slávnosti Popolcovej stredy

papa in quaresima II

  Vatikán (10. marca, RV) – Pápež Benedikt XVI. slávil včera v podvečer v rímskej Bazilike sv. Sabíny na Aventínskom pahorku svätú omšu Popolcovej stredy, ktorou sme vstúpili do Pôstneho obdobia liturgického roku. V homílii nás vyzval a povzbudil, aby sme znovu objavili hodnotu tohto času a

Homília pápeža Benedikta XVI. na slávnosť Zjavenia Pána

traja králi

 Drahí bratia a sestry! Na slávnosť Zjavenia Pána Cirkev pokračuje v kontemplovaní a slávení tajomstva narodenia Ježiša, Spasiteľa. Dnešná príležitosť nám zvlášť pripomína univerzálne určenie a význam tohto narodenia.

Vianoce a homílie

vianočná svieca

 Príhovor Benedikta XVI. na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Homília Benedikta XVI. na vigíliu slávnosti Narodenia Pána

 „Drahí bratia a sestry! „Ty si môj syn, ja som Ťa dnes splodil,“ týmito slovami z druhého žalmu začína Cirkev liturgiu svätej noci. Cirkev vie, že tieto slová boli pôvodne súčasťou rituálu korunovácie izraelského kráľa.

Homília Benedikta XVI. na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pri príležitosti ukončenia Kňazského roku

papa Nuovo anno

  Drahí bratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, Rok kňazov, ktorý sme slávili 150 rokov po smrti svätého farára z Arsu, ako vzoru kňazskej služby v našom svete, sa chýli ku koncu. Svätým arským farárom sme sa nechali viesť, aby sme znovu pochopili veľkosť a krásu kňazskej služby.

Slová Benedikta XVI. v závere slávnostného ukončenia Kňazského roku

anno sacerdote roma

   Vatikán (11. júna, RV) - V závere dnešnej slávnosti k ukončeniu Roku kňazov sa pápež osobitne poďakoval Kongregácii pre klérus, za prácu počas celého Kňazského roku a za zorganizovanie týchto mimoriadnych dní. Okrem toho pozdravil Svätý Otec prítomných kardinálov a biskupov, osobitne tiež tých, ktorí prišli zo vzdialenejších kútov sveta.

Syndikovať obsah