Oznamy: Homílie Sv.Otca

Vianoce a homílie

vianočná svieca

 Príhovor Benedikta XVI. na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Homília Benedikta XVI. na vigíliu slávnosti Narodenia Pána

 „Drahí bratia a sestry! „Ty si môj syn, ja som Ťa dnes splodil,“ týmito slovami z druhého žalmu začína Cirkev liturgiu svätej noci. Cirkev vie, že tieto slová boli pôvodne súčasťou rituálu korunovácie izraelského kráľa.

Druhá adventná kázeň P. Raniera Cantalamessu, OFMCap

  V uplynulý piatok zaznela vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater drvá adventná kázeň pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu, na ktorej sa zúčastnili okrem Svätého Otca i členovia rímskej kúrie. Ponúkame vám zhrnutie jej najdôležitejších myšlienok: 

 

Prvá adventná kázeň P. Raniera Cantalamessu, OFMCap

Cantalamessa

 Vatikán (6. novembra) V uplynulý piatok zaznela vo vatikánskej kaplnke Redemptoris Mater prvá adventná kázeň pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu, na ktorej sa zúčastnili okrem Svätého Otca i členovia rímskej kúrie. Ponúkame vám zhrnutie jej najdôležitejších myšlienok: 

Homília Benedikta XVI. počas kardinálskeho konzistória

papa con cardinali

 Vatikán (20. novembra, RV) – Pápež Benedikt XVI. predniesol dnes počas kardinálskeho konzistória v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne nasledujúcu homíliu. 

Homília Benedikta XVI. na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla

bazilika

  Vatikán (29. júna, RV) - Pápež Benedikt XVI. celebroval dnes predpoludním v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne svätú omšu zo slávnosti svätých apoštoov Petra a Pavla. Slávnosť bola spojená s udeľovaním pálií novým metropolitom. Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca. 

 

Homília Benedikta XVI. počas kňazskej vysviacky

ruky pomazané

  Vatikán (21. júna, RV) – Včera dopoludnia pápež Benedikt XVI. v Bazilike sv. Petra predsedal eucharistickej slávnosti so začiatkom o 9.30 hod., počas ktorej udelil 14 diakonom kňazské svätenie. Vo svojej homílii povedal:

 

Homília Benedikta XVI. na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pri príležitosti ukončenia Kňazského roku

papa Nuovo anno

  Drahí bratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, Rok kňazov, ktorý sme slávili 150 rokov po smrti svätého farára z Arsu, ako vzoru kňazskej služby v našom svete, sa chýli ku koncu. Svätým arským farárom sme sa nechali viesť, aby sme znovu pochopili veľkosť a krásu kňazskej služby.

Slová Benedikta XVI. v závere slávnostného ukončenia Kňazského roku

anno sacerdote roma

   Vatikán (11. júna, RV) - V závere dnešnej slávnosti k ukončeniu Roku kňazov sa pápež osobitne poďakoval Kongregácii pre klérus, za prácu počas celého Kňazského roku a za zorganizovanie týchto mimoriadnych dní. Okrem toho pozdravil Svätý Otec prítomných kardinálov a biskupov, osobitne tiež tých, ktorí prišli zo vzdialenejších kútov sveta.

Homília Benedikta XVI. počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého

  Drahí bratia a sestry, v slávnostnom celebrovaní Turíc sme pozvaní vyznať našu vieru v prítomnosť a v pôsobenie Ducha Svätého a prosiť o jeho vyliatie na nás, na Cirkev a na celý svet.

Syndikovať obsah