Oznamy: kbs

Dekrét KBS o preklade a používaní knihy "Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše"

kbs

Dňa 19. mája 2011 bol vydaný Dekrét, týkajúci sa prekladu a používania liturgickej knihy „Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše“, ktorý za Konferenciu biskupov Slovenska podpísali predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a predseda Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik:

Pastiersky list biskupov Slovenska k Veľkej noci a k sčítaniu ľudu

kbs

Drahí bratia a sestry! Slávime Veľkú noc najväčšie kresťanské sviatky, v ktorých oslavujeme zmŕtvychvstalého Krista Pána.

68. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

kbs

68. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 28. a 29. marca 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo sa ho 14 biskupov, členov KBS. Na rokovaní bol prítomný aj apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.

Vyhlásenie KBS k prenasledovaniu kresťanov

kbs

 Slovensko (18. februára, TKKBS/RV) – Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje násilie, ktorému sú vystavení kresťania najmä v krajinách Blízkeho a Stredného Východu. Chceme vyjadriť spolupatričnosť bratom a sestrám, ktorí denne podstupujú rôzne príkoria pri vyznávaní kresťanskej viery.

Vyhlásenie KBS k uplatneniu práva na výhradu vo svedomí

kbs

  Život každého človeka je Boží dar, ktorý je potrebné chrániť od jeho počatia po prirodzenú smrť. Konferencia biskupov Slovenska oceňuje rozhodnutie lekárov a zdravotníckych pracovníkov odmietnuť vykonávanie umelých potratov z dôvodu výhrady vo svedomí ako prejav opravdivej ľudskosti.

Predstavitelia KBS sa stretli s ministrom zahraničných vecí SR

kbs

  Minister zahraničných vecí SR Mikuláš Dzurinda sa 10. januára 2011 v priestoroch Palugyayovho paláca MZV SR v Bratislave stretol na pracovnej večeri s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským a ďalšími biskupmi Katolíckej cirkvi. Témou rozhovorov bol aktuálny stav vzájomnej spolupráce, ako aj pracovná návšteva ministra vo Vatikáne v dňoch 11. a 12.

Pastiersky list katolíckych biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2010

  Drahí bratia a sestry! Stojíme na prahu nového liturgického roka. Nové obdobie je veľkým darom a novou príležitosťou pre každého z nás. Dôležité je, aký postoj k tejto hodnote zaujmeme. Adventné dni sa pre nás stávajú predovšetkým očakávaním veľkej nádeje a vykročením za ňou.

67. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska - doplnené

kbs

  67. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 27. a 28. októbra 2010 v penzióne Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo sa na ňom všetkých 17 biskupov, členov KBS. Na časti rokovaní bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Začalo sa 67. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska

kbs

  67.plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa koná v dňoch 27.a 28.októbra 2010 v penzióne Zornička na Donovaloch. Na zasadaní pléna sa uskutoční voľba generálneho sekretára KBS, ktorého funkčné obdobie je päť rokov, ako aj voľby predsedu Liturgickej komisie, predsedu Komisie pre klérus

Premiérka SR prijala predsedu KBS

Zvolenský-Radičová

   Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová prijala v piatok 24.septembra 2010 v sídle Úradu vlády SR v Bratislave predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského. 

Syndikovať obsah