Oznamy: kbs

Konferencia biskupov Slovenska prvýkrát udelila ocenenie Fides et ratio

  Po prvýkrát v histórii udelila Konferencia biskupov Slovenska na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek cenu „Fides et ratio“ za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou. Prvým laureátom ocenenia udeleného pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II.

Predseda KBS o stretnutí náboženských predstaviteľov s lídrami európskych štruktúr

 V Bruseli sa 19. júla uskutočnilo stretnutie predstaviteľov európskych štruktúr so zástupcami cirkví a náboženských spoločenstiev Európy. V štvorčlennej delegácii Katolíckej cirkvi bol aj predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský:

viac na www.tkkbs.sk/view.php

Blahoželanie KBS novej premiérke Ivete Radičovej

  Vážená pani predsedníčka vlády, dovoľte, aby som Vám v mene Konferencie biskupov Slovenska zablahoželal k  menovaniu za premiérku Slovenskej republiky. Rovnako blahoželám aj členom vlády Slovenskej republiky. 

66. plenárne zasadanie KBS

kbs

  66. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa konalo v dňoch 23. a 24. júna 2010 v penzióne Zornička na Donovaloch. Zasadania sa zúčastnilo 17 biskupov. Ospravedlnil sa rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo. Počas prvého dňa bol na pléne účastný aj apoštolský nuncius v SR Mons. Mario Giordana.

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o zobrazovaní kresťanských náboženských symbolov

kbs

   V nasledujúcich dňoch rozhodne Európsky súd pre ľudské práva v spore o zobrazovaní náboženských symbolov vo verejných školách (Lautsi v. Talianska republika, č. 30814/06). Súdny spor a jeho riešenie sa významne dotýka náboženského cítenia a tradícií európskych národov.

Základná zmluva SR so Svätou stolicou nie je len o výhrade o svedomí

vatican

 Prinášame celý text Základnej zmluvy SR so Svätou stolicou, ktorá zahŕňa podstatne viac ako len oblasť výhradu svedomia. Preto Vám ju odporúčame si prečítať.

Pastiersky list KBS k voľbám do parlamentu

kbs

   Milovaní bratia a sestry, Božie slovo dnešnej nedele nám ponúka myšlienku Božej starostlivosti o nás. Prorok Eliáš vzkriesil syna vdove, ktorá sa o neho postarala na jeho prorockej ceste. Pán Ježiš zasa vzkriesil mládenca naimskej vdove. Obidve vzkriesenia boli vykonané ako dôkaz Božej prítomnosti medzi ľudom.

Cena Andreja Radlinského: Medzi ocenenými i novinári za „Kauzu Františkáni“

kbs

 Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska udelila počas Mediálnej púte v sobotu 15. mája v Banskej Bystrici po prvý krát Cenu Andreja Radlinského novinárom a mediálnym pracovníkom. 

Vedenie KBS sa postupne stretne s predstaviteľmi politických strán na Slovensku

Konferencia biskupov Slovenska sa dlhodobo usiluje o získanie stability, ktorá by umožňovala Katolíckej cirkvi na Slovensku nerušené a slobodné ohlasovanie evanjelia. Rovnako sa usiluje o taký vstup do verejného života, ktorý by bol pre slovenskú spoločnosť prínosom.


List biskupov Slovenska pápežovi Benediktovi XVI.

papa in prima domenica

 

 Vaša Svätosť, z príležitosti 5. výročia začiatku Vašej služby Najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi sa zišli biskupi Slovenska spolu so svojimi kňazmi a veriacimi, aby ďakovali Pánu Bohu za päť požehnaných rokov Vášho pontifikátu.

Syndikovať obsah