Oznamy: knihy

Nová publikácia "Výklad" od Tomáša Akvinského

Tomáš Akvinský

 Pred pár mesiacmi (september 2010) na náš knižný trh zavítala publikácia od Tomáša Akvinského s názvom "Výklad" apoštolského vyznania viery, Modlitby Pána a Desatora Božích prikázaní. Dávame ju do pozornosti v súvisloti s piatkovou spomienkou (28.01.) na tohto veľkého Učiteľa Cirkvi. Publikáciu vydal Spolok sv. Vojtecha.

Predstavenie unikátnej knihy rozhovorov s Benediktom XVI.

  Vatikán (23. novembra, RV) – V Tlačovom stredisku Svätej Stolice, v Aule Jána Pavla II., bola dnes predstavená kniha rozhovorov pápeža Benedikta XVI. s nemeckým žurnalistom Petrom Seewaldom s názvom „Svetlo sveta. Pápež, Cirkev a znamenia čias. Rozhovor Svätého Otca Benedikta XVI.

Druhá časť posynodálnej exhortácie Benedikta XVI. Verbum Domini

 Vo včerajšom vysielaní sme vám priblížili prvú časť posynodálnej exhortácie Benedikta XVI. Verbum Domini. Dnes sme pre vás pripravili zhrnutie tých najdôležitejších myšlienok druhej časti, ktorá má názov Verbum in Ecclesia – Božie slovo v Cirkvi. Podobne ako prvá časť, tak aj táto má tri kapitoly. 

Prvá časť posynodálnej exhortácie Benedikta XVI. Verbum Domini

Vatikán (15. novembra, RV) - 9. novembra bola zverejnená posynodálna exhortácia pápeža Benedikta XVI., týkajúca sa Biskupskej synody o Božom slove. Dokument obsahuje úvahy a návrhy z 12. riadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody, ktoré sa konalo v októbri 2008 na tému
Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi. Exhortácia má príznačný názov

Posynodálna apoštolská exhortácia Verbum Domini

  Vatikán (11. novembra, RV) – Odpovedať na ústredné postavenie Božieho slova v osobnom živote a v živote Cirkvi, krása a naliehavosť jeho ohlasovania pre spásu ľudstva, presvedčiví a dôveryhodní svedkovia Vzkrieseného Pána: toto je, v stručnosti, obsah posolstva posynodálnej apoštolskej exhortácie Benedikta XVI. Verbum Domini, ktorá bola dnes zverejnená.

Posynodálna exhortácia Benedikta XVI. z Biskupskej synody o Božom slove

 Vatikán (8. novembra, RV/TKKBS) - Posynodálna exhortácia z pera pápeža Benedikta XVI., týkajúca sa Biskupskej synody o Božom slove, bude zverejnená tento týždeň v utorok – 9. novembra. Dokument obsahuje úvahy a návrhy z 12.

„Teológia liturgie“ prvý diel Súborného diela Josepha Ratzingera

 Vatikán (28. októbra, RV) – „Teológia liturgie" - taký je názov prvého vydania talianskeho prekladu knihy, ktorá je zbierkou spisov teológa Josepha Ratzingera, týkajúcich sa tejto témy. Ide o prvý zo 16 plánovaných zväzkov „Opera omnia“ - Súborného diela Josepha Ratzingera.

Vyšla kniha bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského „Stretnutia s Ježišom“

  Na knižné pulty sa v týchto dňoch dostáva publikácia „Stretnutia s Ježišom“ od bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Ide o texty rozjímaní arcibiskupa Zvolenského formou Lectio Divina, ktoré sa uskutočnili v bratislavskej Katedrále svätého Martina každú prvú stredu v mesiaci od septembra roku 2009 do júna roku 2010.

Prvýkrát v slovenčine - Tajomstvá Jána Pavla II.

  Úryvky slovenského prekladu knihy Tajomstvá Jána Pavla II. z pera talianskeho autora Antonia Socci zaznejú prvýkrát 8. septembra 2010 o 16.00 h. v Banskej Bystrici. Tajomstvá Jána Pavla II. je názov knihy, ktorá približuje nové fakty z nezverejneného duchovného života Karola Wojtylu.

Kniha rozhovorov nemeckého žurnalistu Seewalda s pápežom Benediktom XVI.

 Vatikán (31. augusta, RV) - V týždni od 26. do 31.júla poskytol Svätý Otec nemeckému novinárovi Dr. Petrovi Seewaldovi v Castel Gandolfe sériu rozhovorov, odpovedajúc na otázky týkajúce sa rôznych tém. Pápež podobné interview poskytol Dr. Seewaldovi v minulosti už dvakrát, keď ako kardinál Ratzinger bol prefektom Kongregácie pre náuku viery.

Syndikovať obsah