Oznamy: KU

Rektor prof. Tadeusz Zasępa: Vždy buďme hrdí na našu Katolícku univerzitu v Ružomberku

10. výročie KU

  Príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasępu, PhD. na zhromaždení akademickej obce KU pri príležitosti 10. výročia KU 12. mája 2010.

Katolícka univerzita v Ružomberku ďakuje za zbierku na výstavbu Univerzitnej knižnice

KU Ružomberok

 RUŽOMBEROK (15. marca 2010) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ďakuje za zbierku, ktorú organizovala 31. januára Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vo všetkých farnostiach Slovenska. „Ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku by som sa chcel osobne čo najsrdečnejšie poďakovať KBS, každému diecéznemu biskupovi, kňazom i veriacim,“ píše v ďakovnom liste predsedovi KBS Mons. Stanislavovi Zvolenskému, slovenským biskupom a farnostiam rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Katolícka univerzita v Ružomberku žiada ministra o potvrdenie statusu univerzitnej vysokej školy

Ružomberok (8. marca 2010) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) spĺňa kritériá pre začlenenie medzi univerzitné vysoké školy - konštatuje rektor KU prof.Tadeusz Zasępa v správe o opatreniach a účinnosti prijatých opatrení na odstránenie nedostatok zistených pri komplexnej akreditácii KU za jej činnosť v rokoch 2002-2007.

Katolícka univerzita dnes

KU Ružomberok

 V týchto dňoch sa väčšina vysoškolákov rozhoduje, kam si podá prihlášku na vysokú školu. Chceme osloviť mladých ľudí s ponukou študijných predmetov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Budeme sa snažiť osloviť nielen študentov, ktorí uvažujú o štúdiu na univerzite, ale aj rodičov, ktorí im pomáhajú pri ich vážnych rozhodnutiach v živote.

Pastiersky list biskupov Slovenska o Katolíckej univerzite v Ružomberku

KU Ružomberok

 Drahí bratia a sestry, pred desiatimi rokmi, keď sme slávili Jubilejný rok 2000, sme sa vám prihovorili pri príležitosti vzniku Katolíckej univerzity so sídlom v Ružomberku, slovami: „Potrebu cirkevného školstva sme pocítili v nedávnom období totalitného komunistického režimu.

Syndikovať obsah