Oznamy: Linčovský

Pripomenuli sme si 80-te výročie úmrtia gvardiána Mateja Linčovského

hrob Mateja Linčovského

 Večerná sv. omša 30. januára 2014 bola v našej farnosti výnimočná, keďže sme ju slávili za gvardiána Mateja Linčovského, ktorého si Pán pred 80-timi rokmi povolal do večnosti. Duchovný otec farnosti v úvode slávenia poukázal na dôležitosť vďačnosti Bohu a úcty k prežitému životu tohto rehoľníka. Potom v samotnom príhovore odzneli dva príspevky. Prvý bol uverejnený 27.

Vydali sme Farský kalendár 2014

titulka 2014

 

Nový Farský kalendár 2014 je venovaní kompletnej realizácii Parku pátra Linčovského v Okoličnom, ktorá trvala od r.2008 do r. 2013. Kalendár si môžete zakúpiť v sakrestii farského kostola. 

Iluminácia farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom bola slávnostne spustená

nová iluminácia

Na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov sme sa vo večerných hodinách stretli v kostole sv. Petra z Alkantary, aby sme sa najprv započúvali do tónov organových skladieb i písomnému odkazu Historie domus františkánskeho konventu v Okoličnom. Po ukončení sme sa prenunuli do Parku pátra Linčovského, aby sme slávnostne zasvietli nové exteriérové osvetlenie kostola.  Vsetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto zámeru úprimne ďakujeme.

Cenou Fra Angelico ocenili in memoriam aj sochára Jána Mathé

Ján Mathe II.

 Cenou Fra Angelico ocenili in memoriam aj sochára Jána Mathé, tvorcu sochy sv. Františka z ktorej pri tvorbe vychádzala aj naša socha sv. Františka v Parku pátra Linčovského. 

V modlitbách sme spomínali na pátra Mateja Linčovského

Linčovský január 2013

 V stredu (30. januára) sme si pri slávení sv. omše spomínali na pátra Mateja Linčovského, ktorý zomrel pred 79-timi rokmi ako gvardián kláštora v Okoličnom. Plných 36 rokov prežil v kláštore františkánov a tu rovnako v roku 1924 slávil 50-te výročie kňazskej vysviacky. Duchovný otec farnosti pri slávení sv.

Zomrel významný sochár Ján Mathé.

Ján Mathe II.

Významný košický sochár Ján Mathé, ktorý dnes (5.júna 2012) nadránom zomrel, by svoje 90. narodeniny oslávil budúci týždeň 14. júna. TASR o jeho úmrtí informovala manželka Eva Mathéová. 

Františkánsky komplex začína lemovať ulica s názvom "Mateja Linčovského"

ulica Linčovského

 Ulica v tesnej blízkosti františkánskeho komplexu, teda nášho farského kostola spolu s priľahlou záhradou, na základe schválenia  Návrhu Všeobecného záväzného nariadenia o určení názov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš mestským zastupiteľstvom v týchto dňoch dostáva svoj prvý, nový názov ako Ulica Mateja Linčovského.

Pri slávení Eucharistie sme si pripomenuli pátra Linčovského

hrob linčovský III.

Pondelok 30. januára bol pre našu farnosť sprevádzaný spomienkou na veľkého človeka gvardiána Mateja Linčovského, ktorý pred 78 rokmi zomrel práve v Okoličnom. Čítať Historiu domus v rokoch, kedy páter Linčovský tu pôsobil je jeden veľký vnútorný zážitok, ktorý vypovedá o veľkej službe a  obete tohto františkána pre dobro veriaceho ľudu ako aj Božieho domu v Okoličnom.

Dnes si pripomíname 78 rokov úmrtia pátra Linčovského

hrob linčovský II.

Historia domus na tento veľký deň spomína:

Požehnali sme novú sochu sv. Františka

sv. František-požehnanie

V roku 2009 sme na slávnosť Všetkých svätých požehnávali obnovený misijný kríž, tohto roku na slávnosť Všetkých svätých sme sa po skončení sv. omše o 09:00 hod. stretli v novom Parku pátra Linčovského, aby sme slávili obrad požehnania novej sochy sv. Františka. Ešte v závere sv. omše ducovný otec farnosti poukázal na viacero súvislostí pri vzniku myšlienky ako aj počas realizácie. Postava sv.

Syndikovať obsah