Oznamy: múzeum

Radio Lumen odvysielalo príspevky s otvorenia nášho múzea

otvorenie múzea

 V pondelok (24.10.) rádio Lumen odvysielalo o 14:40 dlhší príspevok o otvorení nášho Múzea L. Mattyasovszkého a o 17.30 kratší.

Vypočujte si pohľady  duchovného otca farnosti, otca biskupa Štefana, kurátora Dušana Burana a predsedu VUC Žilina Juraja Blanára na novozriadené múzeum L. Mattyasovszkého.

Prežili sme historicky jedinečné otvorenie Múzea Ladislava Mattyasovszkého

chvíle otvorenia

Nedeľné popoludnie 23. októbra 2011 bolo v našej farnosti, konkrétne v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary historicky, umelecky i odborne jedinečné a neopakovateľné. Dôvodom výnimočnosti bola skutočnosť otvorenia Múzea Ladislava Mattyasovszkého, ktorému predchádzala odborná konferencia na jednotilivé témy. Svojou prítomnosťou nás podctili: riaditeľka PÚ SR -  PhDr. Katarína Kosová, riaditeľ KPÚ Žilina - Ing.

Pozývame Vás na otvorenie Múzea Ladislava Mattyasovszkého a odpustovú slávnosť

Rímskokatolícka cirkev, farnosť OKOLIČNÉ v partnerstve s Římskokatolická farnost MORKOVICE implementuje do 12/2011 spoločný projekt:
„Vytvorenie a propagácia tematickej trasy sakrálneho turizmu v Liptove a na Strednej Morave“,
ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja „SPOLOČNE BEZ HRANÍC“, Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Tlačová správa

                         

 

Prinášame informácie o projekte "Vytvorenie a propagácia tematickej trasy sakrálneho turizmu v Liptove a na Strednej Morave

cehraničná spolupráca

Počas uplynulých týždňov (13. augusta 2011) sme podpísali zmluvu medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnost Okoličné a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku pre projekt "Vytvorenie a propagácia tematickej trasy sakrálneho turizmu v Liptove a na Strednej Morave" z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, Európsky fond regionálneho rozvoja (Fond mikroprojektov).

Syndikovať obsah