Oznamy: nedeľné komentáre

7. nedeľa cez rok

 1. čítanie: Lv 19, 1-2. 17-18

6. nedeľa cez rok

 1. čítanie: Sir 15, 16-21

5. nedeľa v období cez rok

 1. čítanie: Iz 58, 7-10

4. nedeľa cez rok

 1. čítanie: Sof 2,3., 3,12-13

3. nedeľa cez rok

 1. čítanie: Iz 8,23b-9,3

2. nedeľa cez rok

  1. čítanie: (Iz 49,3.5-6)

Nedeľa Krstu Krista Pána

  Pred prvým čítaním (Iz 42, 1-4.6-7)

Syndikovať obsah