Oznamy: svätci

Thomae Aquinatis - čo sa v životopisoch nedočítame

Thomae Aquinatis

 V nedeľu 06.02.2011 si chceme počas neformálneho stretnutia farníkov priblížiť jedného z najväčších svätcov -  Anjelského učiteľa  - sv. Tomáša Akvinského. Preto Vám prinášame niekoľko zaujímavých informácii, ktoré v nás môžu vytvoriť pravdivejší obraz  a samozrejme nás pozvať a pripraviť na spoločné chvíle.

 

Životopisy svätých v mesiaci február

  Zoznam:

 

Čo hovorí sv. Tomáš Akvinský o viere v Boha.

Tomáš Akvinský

 Prvé, čo kresťan potrebuje, je viera, bez ktorej sa nikto nenazýva veriacim kresťanom.  Viera spôsobuje štvoraké dobro.

Nová publikácia "Výklad" od Tomáša Akvinského

Tomáš Akvinský

 Pred pár mesiacmi (september 2010) na náš knižný trh zavítala publikácia od Tomáša Akvinského s názvom "Výklad" apoštolského vyznania viery, Modlitby Pána a Desatora Božích prikázaní. Dávame ju do pozornosti v súvisloti s piatkovou spomienkou (28.01.) na tohto veľkého Učiteľa Cirkvi. Publikáciu vydal Spolok sv. Vojtecha.

Tajomstvo obrátenia sv. Pavla

obrátenie sv. Pavla

 Každoročne v januári (25.01.) slávime sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, ktorý nám prináša hĺbku situácie pri Damasku a zároveň tajomstvo zo stretnutia sa s Ježišom.

Tradícia požehnania baránkov na sviatok sv. Agnesy

baránok

   Vatikán (21. januára, RV) – Podľa tradície z druhej polovice 17. storočia sú v dnešný deň, na sviatok sv. Agnesy požehnávané baránky, z ktorých vlny sú utkané páliá – súčasť liturgického odevu arcibiskupa-metropolitu. Samotný obrad požehnania baránkov sa konal aj dnes predpoludním v rímskej Bazilike sv.

Životopisy svätých v mesiaci január

 Zoznam:

21.1. sv. Agnesa Rímska

17. november: sv. Alžbeta Uhorská v našej farnosti

sv. Alžbeta

 17. novembra si Cirkev pripomína sv. Alžbetu Uhorskú, ktorá sa narodila v roku 1207 ako dcéra uhorského kráľa Ondreja. Ešte ako mladú ju vydali za durínského grófa Ľudovíta IV., ktorému porodila troch synov. Po smrti manžela zložila sľub chudoby ako františkánska terciárka a celý svoj život venovala obetavej láske k blížnym. Dala vybudovať nemocnicu, kde sama slúžila. Zomrela 17. novembra 1231.

Príklad svätosti dnešnej doby - Chiara Badano

 Dnes (01.11.2010) bude na STV 2 odvysielané spomienkové stretnutie mladých - členov Hnutia fokoláre a priateľov s Chiarou „Luce - Svetlo“ Badanovou v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, pri príležitosti jej blahorečenia, ktoré sa uskutočnilo 25. septembra t.r.. Hudobno - slovný program nielen pre mladých.

Štvrtkový komentár Jozefa Kováčika: Byť svetlom (ako 18- ročná Chiara)

  O pár dní budeme, drahí poslucháči, prežívať opäť sviatky svätosti. Svätosti tých, ktorí svoj zápas už vybojovali a uspeli. A takisto sviatok, ktorý pomáha všetkým nám, ktorí sa o svätosť usilujeme. Pred niekoľkými týždňami postavila Cirkev na oltár mladé dievča. Pri jej vyhlásení za blahoslavenú boli aj jej rodičia.

Syndikovať obsah