Oznamy: umenie

Symbol spadnutého obrazu v našom chráme

 

Trailer Po stopách Majstra Pavla

Trailer Po stopách Majstra Pavla nájdete na:

www.youtube.com/watch 

 

Dvanásť osobností získalo cenu KBS Fra Angelico za prínos do umenia

fra angelico nuovo

 Bratislava 21. februára (TK KBS) Dvanásť osobností získalo cenu patróna umelcov Fra Angelico. Troch laureátov v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tých, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, ocenila v utorok 20.

Pred sviatkom Fra Angelica KBS ocení kresťanských umelcov

fra  angelico

 Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, (pripadá na 18. februára), sa vo štvrtok 14. februára uskutoční slávnostné odovzdanie rovnomennej ceny umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

Príhovor Benedikta XVI. po koncerte

koncert Napolitano

 V Aule Pavla VI. sa v pondelok uskutočnil koncert, ktorý usporiadalo Veľvyslanectvo Talianska pri Svätej stolici na počesť pápeža Benedikta XVI. a talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana.

Výstava "Krv" v SNG je ojedinelým trans-historickým kurátorským projektom

výstava "krv"

 Vo večerných hodinách 13. decembra 2012 bola v Esterházyho paláci v Bratislave za účasti mnohých návštevníkov otvorená jedinečná výstava s jednoduchým názvom "Krv". Prináša zaujímavé i netradičné pohľady sociálneho, náboženského, literárneho druhu  na túto kategóriu života i smrti človeka a to od 14. stor. po súčastnosť.

Benedikt XVI.: Umelec je svedkom o kráse viery

palazzo san Pio X

 Umelec je svedkom o kráse viery. Toto tvrdenie zdôraznil pápež Benedikt XVI. v posolstve zaslanom účastníkom 17. verejného zasadnutia pápežských akadémií, ktoré sa v duchu toho istého hesla „Pulchritudinis fidei testis“ konalo včera večer v Ríme vo Veľkej aule budovy Palazzo San Pio X.

Syndikovať obsah