1. pôstny týždeň

Pondelok  27.2.2012 – Pondelok po 1. Pôstnej nedeli, Mt 25, 31-46

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Nasledujúce podobenstvo nám predkladá známy obraz posledného súdu. Nemá nám naháňať hrôzu, skôr nás chce vyburcovať: nie je možné čakať, ako „to dopadne“. O našej večnosti sa rozhoduje tu a teraz, pri stretnutí s konkrétnym človekom... Pane, pomôž mi obstáť v ťažkej úlohe, aby som dokázal v druhých ľuďoch vidieť teba!

Utorok  28.2.2012  – Utorok po 1. Pôstnej nedeli, Mt 6, 7-15

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Príslušníci pohanských náboženstiev často žili v predstave, že ich božstvo ich vyslyší tým skôr, čím viac slov mu v modlitbe narozprávajú. Ježiš ma vedie k tomu, aby moje modlitby boli predovšetkým úprimné a plné viery – teda „zo srdca“. Množstvo slov nie je podstatné ((tým sa nehovorí, že je jedno, ako dlhý čas venujem modlitbe). Už to, že Boha smieme oslovovať „Otče“, nám dodáva dôveru, že Boh nás chce vypočuť. Je tu však podstatná podmienka – naša ochota odpustiť druhým ľuďom.

Streda  29.2.2012 – Streda po 1. Pôstnej nedeli, Lk 11, 29-32

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Aj mnohí dnešní kresťania viac túžia po znameniach a zázrakoch než po poznaní živého Krista. A pritom je on sám tým najväčším znamením! Jeho prítomnosť vo sviatostiach, v Božom slove a hlavne v mojom srdci je viac než všetky vonkajšie zázraky...

Štvrtok 1.3.2012 – Štvrtok po 1. Pôstnej nedeli, Mt 7, 7-12

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Pán Ježiš v nás iste nechce vzbudiť dojem, že Boha musíme vo svojich modlitbách „prehovárať“. Vytrvalými modlitbami sa predovšetkým mení naše vlastné srdce a tiež dávame Bohu najavo, že o jeho pomoc skutočne stojíme a sme ochotní o ňu „bojovať“.

Piatok 2.3.2012 – Piatok po 1. Pôstnej nedeli, Mt 5, 20-26

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Ježiš upozorňuje: hriechom nie je len vykonaný vonkajší skutok, ale tiež chcený hriešny postoj ľudského srdca. Aj vo svojich myšlienkach či slovách môže človek druhého „zabíjať“. Liekom na tento vnútorný jed je stála snaha druhým odpustiť. .. K tomu je potrebné moje úsilie, ale tiež dar uzdravenia vnútra, ktorý dokáže dať len Boh.
 
Sobota 3.3.2012 – Sobota po 1. Pôstnej nedeli, Mt 5, 43-48

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Pokiaľ mám rád len tých, ktorí mi to plácajú podobne, je to vlastne akési obchodovanie: priateľstvo za priateľstvo.. Pán ma chce viesť k tomu, aby som napodobňoval Božiu lásku, ktorá je ponúkaná každému človeku (vrátane mňa), aj keď si ju vôbec nezaslúžime.