2. pôstny týždeň

Pondelok  5.3.2012 – Pondelok po 2. Pôstnej nedeli, Lk 6, 36-38

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Podľa židovskej tradície Boh jedná s človekom buď spravodlivo a prísne, alebo milosrdne a so zľutovaním. Človek sám svojím postojom k blížnym dáva Bohu najavo, o aký spôsob jednania má „záujem“. Ak túžim po Božom milosrdenstve, usilujem úprimne o milosrdný postoj ku svojím blížnym?

Utorok  6.3.2012.  – Utorok po 2. Pôstnej nedeli, Mt 23, 1-12

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
„Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli...“. Tak znejú Pánove ostré slová na adresu Farizejov. Neplatí niečo podobného často i o mne? Som schopný konať dobro i vtedy, keď ma za to nik neocení a nepochváli?

Streda  7.3.2012 – Streda po 2. Pôstnej nedeli, Mt 20, 17-28

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Ako ťažká to musela byť pre Pána situácia! Hovorí ku svojím učeníkom o svojom blízkom utrpení – a oni sa dohadujú o predpokladaných výhodách, ktoré im spojenectvo s Ježišom má priniesť...a ja? Túžim Pána verne nasledovať i v skúškach či vo chvíľach vyprahnutosti, alebo len vypočítavo čakám na jeho pomoc a ochranu?

Štvrtok 8.3.2012 – Štvrtok po 2. Pôstnej nedeli, Lk 16, 19-31

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Starý zákon hovorí často o tom, že bohatstvo je Božím darom. Samo o sebe teda nie je zlé. Hriech boháča je v tom, že so svojím majetkom nenakladá tak, aby to bolo na Božiu oslavu a pre dobro blížnych... ako ja nakladám s tým, čo mi „patrí“ – teda so svojím majetkom, časom, schopnosťami...?

Piatok 9.3.2012 – Piatok po 2. Pôstnej nedeli, Mt 21, 33-43. 45-46

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Hospodár očakáva zo svojej vinice úrodu. Rovnako aj Boh čaká na plody môjho života. Viem, že plodom, na ktorom Bohu predovšetkým záleží, je láska.. Tak ako vinica nedá plody sama od seba, aj ja sa musím o postoj lásky usilovať a vyprosovať si ho.

Sobota 10.3.2012 – Sobota po 2. Pôstnej nedeli, Lk 15, 1-3. 11-32

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Otec z podobenstva je obrazom nášho nebeského Otca...ako veľký je Boží rešpekt k mojej slobode! Nenúti ma k poslušnosti a oddanosti – len stále znovu, s úzkosťou a láskou, čaká a pozerá, či sa k nemu navrátim.