2. veľkonočný týždeň

Pondelok  16.4.2012– Jn 3, 1-8

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Prvá časť tretej kapitoly Jánovho evanjelia je venovaná Ježišovmu rozhovoru s Nikodémom. Nikodém prichádza s chválou: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ...“.  Pán ale nestojí o prázdne reči – hneď prechádza k tomu, čo je skutočne podstatné: je potrebné a nutné otvoriť sa pôsobeniu Božieho Ducha.

Utorok  17.4.2012   – Jn 3, 7b-15

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Nikodém sa v náväznosti na včerajšie evanjelium logicky pýta: ako sa môže človek znova narodiť? Ježišova odpoveď je jasná: predovšetkým je potrebné uveriť v Syna človeka. Ten zostúpil z neba a zanedlho „bude vyvýšený“ na kríž – to všetko preto, aby nám priniesol spásu.

Streda  18.4.2012 – Jn 3,16 – 21

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
„Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ Boh túži po mojej spáse! Ako málo dokážem dôverovať tomuto tvrdeniu a ako veľa nedôvery a strachu je ešte stále v mojom vzťahu k Bohu...

Štvrtok 19.4.2012 – Jn ,3 31 – 36

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Moja budúca spása či zatratenie úzko súvisí s mojím vlastným rozhodnutím, ktoré činím už dnes: „Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život“.

Piatok 20.4.2012 – Jn 6, 1 – 15

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Jánova šiesta kapitola je venovaná predovšetkým Ježišovým slovám o chlebe života. Týmto slovám predchádza názorná „ukážka“ – zázračné rozmnoženie chlebov. Ide o mocný čin, ktorý má pripraviť zástupy na prijatie nadchádzajúceho učenia o Eucharistii. Ľudia ale nechcú alebo nedokážu pochopiť – najedli sa a teraz chcú „divotvorcu“ Ježiša za svojho kráľa... Aj ja si rád nechám od Pána poslúžiť, ale akonáhle cítim, že by jeho plány mohli byť odlišné od mojich, môj záujem sa rýchlo stratí...

Sobota 21.4.2012 – Jn 6, 16 – 21

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ešte ďalším znamením Pán pripravuje svoju nasledujúcu reč o chlebe života. Ukazuje znovu jasne, že je pánom celého tvorstva. Podriaďujú sa mu i inak neskrotené živly... Môžem mať naozaj pevnú dôveru v jeho slovo i v jeho moc!