3.veľkonočný týždeň

 Pondelok  23.4.2012 – Jn 6,22-29

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/

Zástupy hľadajú  Ježiša a nachádzajú ho v Kafarnaume. Podobne ako v rozhovore s Nikodémom, ani teraz Ježiš neodpovedá na zbytočné a povrchné otázky. Snaží sa povzbudiť ľudí, aby ho nehľadali len kvôli veľkolepým zázrakom, ale kvôli pokrmu pre večný život, ktorý im ponúka.

 

Utorok  24.4.2012  – Jn 6,30-35

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/

V závere dnešného evanjelia hovorí Ježiš podobnú vetu, akú preniesol v rozhovore so Samaritánkou (Jn 4,14). Kto verí v Krista, nebude nikdy žízniť. Tou pravou „vodou života“ je Duch Svätý, ktorý je prítomný i v mojom srdci...

 

Streda  25.4.2012 – Marka evanjelistu, Mk 16, 15-20

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/

V závere Markovho evanjelia Ježiš rozosiela svojich učeníkov s úlohou hlásať radostnú zvesť – evanjelium. Je vidieť, že dnešný svätec si túto výzvu vzal k srdcu.  Zvestoval Kristovo učenie nielen svojím slovom a príkladom, ale i tým, že nám ho zanechal spísané. Koľko bohatstva a krásy môžem nachádzať v tomto krátkom evanjeliu!

 

Štvrtok  26.4.2012 – Jn 6, 44-51

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/

„Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec...“, hovorí Pán Ježiš. Jasne tým pripomína, že viera je Boží dar. Tak často si naivne myslím, že moja viera je samozrejmosťou alebo dokonca mojou zásluhou! Kedy naposledy som Bohu za dar viery úprimne poďakoval?

 

Piatok 27.4.2012 – Jn 6, 52-59

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/

Na tomto svete nikdy nedokážeme úplne odpovedať na otázku, ktorú si položili už Židia: „Ako nám tento človek môže dať jesť svoje telo?“... Neviem, ako je to možné, ale verím, že je to pravda: Ježiš sa mi vo svätom prijímaní dáva za pokrm! Je to preto, aby som mohol byť vzkriesený v posledný deň!

 

Sobota 28.4.2012 – Jn 6, 60-69

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/

Pre mnohých učeníkov boli Ježišove slová o chlebe života príliš náročné – „tvrdé“ – ako hovoria. Naopak postoj apoštolov je tu príkladný. Iste ani oni všetkému nerozumejú. Ale to podstatné už pochopili: Ježiš je tým, kto má slová večného života.