4. pôstny týždeň

Pondelok  19.3.2012 – sv. Jozefa, Mt 1, 16.18-21.24a

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Jozef je muž spravodlivý – žije podľa Božieho zákona. Preto je pripravený prijať ťažkú úlohu, ktorá sa od neho očakáva... Jeho dôvera v Božiu prozreteľnosť a v Božie vedenie je veľkým príkladom i pre mňa.

Utorok  20.3.2012.  – Utorok po 4. Pôstnej nedeli, Jn 5,1-3.5-16

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Aký smutný príbeh! Nemocný je síce telesne uzdravený, ale jeho srdce je ďalej choré: pri prvej príležitosti svojho dobrodinca Krista zrádza, a spôsobuje tak, že ho Židia prenasledujú. .. Nezrádzam i ja celkom ľahko pred neveriacimi ľuďmi svojho Pána?

Streda  21.3.2012 – Streda po 4. Pôstnej nedeli, Jn 5, 17-30

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ježiš svedčí o svojom Otcovi. Pre Židov je to šok: veď on sa stavia Bohu na roveň!... Pre mňa je to naopak stále nová radosť: pokiaľ verím Ježišovmu slovu, nepodlieham Božiemu súdu, ale už teraz mám podiel na večnom živote!

Štvrtok22.3.2012 – Štvrtok po 4. Pôstnej nedeli, Jn 5, 31-47

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ján Krstiteľ bol Ježišovým svedkom. Takým svedkom sa má stávať každý kresťan, a to jednak z vernosti svojmu Pánovi, ale i preto, aby ľudia, s ktorými sa stretáva, mohli byť spasení... Túžim po tom, aby som sa stával takým svedkom?

Piatok 23.3.2012 – Piatok po 4. Pôstnej nedeli, Jn 7, 1-2 .10. 25-30

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ježišovi súčasníci si sami určili kritériá, podľa ktorých sa mal poznať pravý Mesiáš. Okrem iného „nikto nemal vedieť, odkiaľ je“. Tým sa uzavreli Pánovmu posolstvu... Aj mne sa stáva, že odmietam mnohé Kristove slová i mnohých ľudí okolo seba z povrchných dôvodov – kvôli svojej lenivosti, predsudkom, zaujatosti...

Sobota 24.3.2012 – Sobota po 4. Pôstnej nedeli, Jn 7, 40-53

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Dokonca i služobníci veľrady sa nechávajú Ježišom osloviť. Vnímajú, že nehovorí len prázdne slová: „Žiadny človek nikdy tak nehovoril.“ Ale farizeji zostávajú zatvrdliví, i keď poznajú Písmo ďaleko lepšie než prostí ľudia... Je potrebné, aby som Kristove slová poznával nielen rozumom, ale tiež ich nechal pôsobiť vo svojom srdci.