4. týždeň v období cez rok

Pondelok  30.1.2012 - Mk 5, 1-20

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Stav posadnutého človeka v Geraze je skutočne veľmi ťažký. Ježiš sa tým však nenecháva odradiť... Ani moja situácia nie je nikdy tak zúfalá, aby mi Boh nebol schopný s tým pomôcť!

Utorok  31.1.2011.2012  – sv. Jána Boska, Mk 5, 21-43

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
V dnešnom evanjeliu sú popísané dve udalosti, ktoré majú jedno spoločné – zdôraznenie pevnej viery v Kristovu moc. Na Ježiša sa tlačí mnoho ľudí, ako mu pripomínajú jeho učeníci. Dotyk nemocnej ženy je však odlišný – je totiž vedený skutočnou vierou... Dotýkam sa Pána s vierou, ke´d ho prijímam vo sviatostiach a v jeho Slove?

Streda  1.2.2012 – Mk 6, 1-6

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Vo svojom domove sa Pán stretáva s opačným prístupom než v prípade Jaira a nemocnej ženy zo včerajšieho evanjelia. Pre svojich krajanov je Ježiš len obyčajný sused – čo ten im má čo rozprávať! ... Nepripravujem sa i ja podobným prístupom o mnoho Božích darov, ktoré sú mi ponúkané cez obyčajných ľudí alebo vo všedných situáciách?

Štvrtok  2.2.2012 – – Obetovanie Pána, Lk 2, 22-40

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Mária a Jozef konajú podľa židovského Zákona. Štyridsať dní po Vianociach prinášajú Krista do chrámu v Jeruzaleme, aby ho „predstavili“ jeho nebeskému Otcovi. Tu Ježiša s radosťou vítajú starci Simeon a Anna... Aj ja môžem podľa Simeonových slov povedať: Ty si, Pane, mojím svetlom, mojou slábvou i mojou spásou!

Piatok 3.2.2012 –  Mk 6, 14-29

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Herodes dáva popraviť Jána Krstiteľa v podstate len preto, „aby sa nepovedalo“, že nedodržal svoj neuvážený sľub... Nenechám sa i ja niekedy zviesť k niečomu zlému len preto, aby som sa nevystavil posmechu svojho okolia?

Sobota 4.2.2012 – Mk 6, 30-34

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Pán Ježiš nie je profesionál, ktorý má na potrebných ľudí čas len v dobe úradných hodín. Vidíme, ako za svojho pozemského života dokázal premáhať veľkú únavu kvôli súcitu nad zástupmi... Podobne aj ja sa smiem na Pána obracať kedykoľvek s akoukoľvek svojou potrebou!