4. veľkonočný týždeň

Pondelok 30.4.2012 - Jn 10,11-18

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Ježiš je dobrý pastier, ktorý dáva za ovce svoj život. Nielen za celé stádo – je ochotný sa obetovať za každú ovečku zvlášť. Aj ja mu stojím za to, aby zaplatil tak nesmiernu cenu...

Utorok  1.5.2012  – Jn 10,22-30

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Ježišovi jeho ovce nikto nemôže vyrvať z rúk. V jeho blízkosti som v bezpečí – i keď snáď niekedy vo svojej viere zakolíšem alebo zapochybujem. Jediné, čo ma môže od Krista odlúčiť, je moje slobodné rozhodnutie... Pane, chráň ma, nech nikdy definitívne nezablúdim!

Streda  2.5.2012– sv. Atanáza - Jn 12,44-50

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
„Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim... más svojho sudcu:  slovo, ktoré sám hlásal“, hovorí Pán... To, že poznám Kristove slová, je pre mňa veľkým darom, ale i veľkou zodpovednosťou: bude odo mňa požadované viac než od tých, ktorí jeho učenie nepoznali.

Štvrtok  3.5.2012 – sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - Jn 14,6-14

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Pán Ježiš sa pripravuje na svoj odchod z tohto sveta. Odchádza preto, aby nám v dome svojho nebeského Otca pripravil miesto. Kristus túži po tom, aby som aj ja bol raz tam, kde je on! Preto sa moje srdce nemusí chvieť ani strachovať...

Piatok 4.5.2012 – Jn 14,1-6

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Koľko rôznych „ciest“ a „právd“ dnešná doba ponúka! A predsa – jedinou pravou cestou a nemennou pravdou zostáva Pán Ježiš. Pokiaľ sa snažím ísť touto cestou a poznávať túto pravdu, som stále viac napĺňaný Ježišovým životom.

Sobota 5.5.2012 – Jn 14,7-14

Liturgické čítania:lc.kbs.sk/

„Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Tieto Ježišove slová nám pripomínajú, že v ňom sa nám zjavuje sám Všemohúci Boh. Čím viac poznávam evanjelium, tým viac poznávam Krista. A čím viac poznávam Krista, tým viac poznávam Boha Otca.