5. týždeň v období cez rok

Pondelok  6.2.2012 – sv. Pavla Mikiho - Mk 6, 53-56

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ľudská núdza je tak veká! I dnes to zakúšame, rovnako ako Kristus pri svojom putovaní Palestínou. Je teda potrebné, aby som sa snažil správať ako môj Pán: vychádzať ľuďom v ústrety, súcitiť s nimi, pomáhať, kde je to možné... Ale predovšetkým: neprinášať útechu len svojou ľudskou silou, ale mocou Ježišovou!

Utorok  7.2.2011.2012  – Mk 7, 1-13

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Tradícia („podanie“) predkov je iste dobrá vec. Nesmie ale zakryť to podstatné.  Je málo platné uctievať Boha iba perami (alebo peknými tradíciami), pokiaľ je moje srdce ďaleko od neho.

Streda  8.2.2012 – Mk 7, 14-23

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Rozhodujúci boj v duchovnom živote človeka sa neodohráva navonok, ale vnútri – v srdci. Otcovia púšte kladú vo svojom úsilí na prvé miesto boj proti „zlým myšlienkam“... Akým myšlienkam dávam práve dnes priestor? Prevláda vďačnosť Bohu, starosť o dobro blížnych, radosť nad Božími darmi, alebo myšlienky skleslé, sebaľútostivé, nečisté, závistlivé?... Pane, prosím, uzdravuje moje srdce a moju myseľ!

Štvrtok 9.2.2012 – Mk 7, 24-30

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Na také slová, akými sa obracia k matke posadnutého dievčaťa, nie sme od Ježiša zvyknutí. Prečo len je Pán tak tvrdý? Iste i táto „tvrdosť“ je vedená láskou. Ježiš snáď chce, aby sa viera ženy mohla tým zreteľnejšie prejaviť... Aj ja možno občas vo svojom živote zakúšam situácie, kedy Pán – z môjho pohľadu – neodpovedá na moje modlitby. ... Pane, kiež moja viera i v takýchto skúškach obstojí!

Piatok 10.2.2012 –  sv. Školastiky - Mk 7, 31-37

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Čo to znamená „hovoriť správne“? Pánu Ježišovi iste nejde len o to, aby nemocný dobre artikuloval. Hovoriť správne znamená používať svoj jazyk k Božej chvále, k povzbudeniu blížnych; k tomu, aby slúžil pravde, spravodlivosti a láske.

Sobota 11.2.2012 – Mk 8, 1-10

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Tí ľudia zo zástupu sa ale majú! V Ježišovej blízkosti sa dosýta najedia – a úplne zadarmo! Je potrebné si ale uvedomiť, že i oni museli niečo vykonať. Prišli zďaleka za Pánom, a to nie kvôli jedlu, ale kvôli jeho slovu. A naviac – dôverujú mu, usadajú na zem, i keď nevedia, ako im pokrm zaistí... Chcem Pánovi tiež tak „nerozumne“ dôverovať?