5. veľkonočný týždeň

Pondelok  7.5.2012 - Jn 14,21-26

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Pán Ježiš sa pripravuje na svoj odchod z tohto sveta. Odchádza preto, aby nám v dome svojho nebeského Otca pripravil miesto. Kristus túži po tom, aby som aj ja bol raz tam, kde je on! Preto sa moje srdce nemusí chvieť ani strachovať...

Utorok  8.5.2012  – Jn 14,27-31a

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Evanjeliá týchto dní sú vybrané z Ježišovej reči na rozlúčku, ktorú Pán hovorí učeníkom pri poslednej večeri. Okrem iného ponúka svojím verným i dar pokoja. Ježiš zanecháva svojim apoštolom pokoj pred chvíľami strachu a skúšok, ktoré majú prísť. Aj do mojich obáv a skúšok chce vstúpiť Pán so svojím pokojom...

Streda  9.5.2012 – Jn 15,1-8

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
V ďalších niekoľkých dňoch budeme pri svätých omšiach vo všedné dni rozjímať nad Ježišovými slovami z Jánovej pätnástej kapitoly.. Táto kapitola začína podobenstvom o vínnom kmeni a ratolestiach... Vo svojom živote sa často pachtím po mnohých veciach, a pritom ľahko zabúdam, že pravé a trvalé ovocie môžem priniesť jedine v spojení s Kristom!

Štvrtok  10.5.2012 – Jn 15,9-11

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Ak zostanem v spojení s Ježišom, bude môj život prinášať trvalé plody, ako sme o tom čítali vo včerajšom evanjeliu. Tým najväčším a najdôležitejším plodom je láska. Ten, kto sa snaží žiť v láske, je zároveň stále viac napĺňaný pravou radosťou.

Piatok 11.5.2012 – Jn 15,12-17

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Pán znovu zdôrazňuje prikázanie vzájomnej lásky. I tu pripomína, že musí ísť o vzťah, ktorý sa prejavuje nielen slovami, ale aj snahou uskutočňovať jeho prikázanie. Láska skutočného Kristovho učeníka má ísť až k ochote položiť svoj život za druhých.

Sobota 12.5.2012 – Jn 15,18-21

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Po výzvach ku vzájomnej láske prichádza Ježiš k téme nenávisti sveta voči jeho učeníkom. Je to len zdanlivý paradox. Pán týmito slovami ukazuje, ako dobre vie, že život v láske nie je vôbec ľahký. On sám predsa nenávisť sveta zakúsi v plnej miere!... Mám sa teda snažiť konať podľa Kristovho príkladu, i keď viem, že často nebudem prijatý.