6. týždeň v období cez rok

Pondelok  13.2.2012 – Mk 8, 11-13

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Možno i mňa niekedy napadne – keby tak Ježiš urobil ten či onen zázrak – to by sa mi ľahko verilo! Ale on zrejme nechce, aby viera v neho bola ľahká. O svoju vieru mám stále znovu zápasiť. A potom začnem postupne vidieť, ako mnoho Ježišových zázrakov bolo predtým mojim očiam skryté.

Utorok  14.2.2011.2012  – Mk 8, 14-21

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Čo je to „kvas Farizejov a kvas Herodesa“? V dnešnom evanjeliu je ním predovšetkým nedôvera v Pánovu moc navzdory všetkým predchádzajúcim skúsenostiam) a túžba mať všetko zaistené vlastnými silami. Kde je ale potom miesto pre odovzdanosť do Božej vôle?

Streda  15.2.2012 – Mk 8, 22-26

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
„Všetko videl zreteľne“. Čistý a múdry pohľad je veľký dar. A tak chcem prosiť s jedným duchovným autorom: „Vďaka, Pane, za oči, tie otvorené okná k veľkým diaľkám. ... Daj, aby môj pohľad bol dosť hlboký, aby poznával tvoju prítomnosť vo svete. Učiň, aby môj pohľad nepoškvrnil toho, na koho sa díva, aby neučinil smutným, ale radostným, aby nemiatol, ale upokojoval. ... Odovzdávam ti svoje oči, aby keď sa budem dívať na ľudí, mojich bratov a sestry, ty si to bol, kto sa na nich díva.“

Štvrtok 16.2.2012 – Mk 8, 27-33

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Peter vyslovuje hlbokú pravdu – Ježiš je skutočne Mesiáš. Zároveň ale ešte zďaleka nechápe, čo to znamená. Koľko tojh bude musieť ešte pochopiť... Aj ja už o Pánovi viem kadečo, ale ako je to moje poznanie nedokonalé a obmedzené! A tak ho chcem modlitbou, životom i čítaním Božieho slova poznávať stále plnšie.

Piatok 17.2.2012 –  Mk 8, 34 – 9,1

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
„Stratiť život pre Ježiša“ nemusí vždy nutne znamenať o život prísť. Človek svoj život „stráca“, keď svoje plány, túžby a rozhodnutia podriaďuje plánom Božím. Niekedy to bolí, môže to byť i cesta kríža – ale zároveň je to cesta k pokoju a plnému životu.

Sobota 18.2.2012 – Mk 9, 2-13

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Traja učeníci sú svedkami Ježišovho premenenia. Má im to byť posilou v skúškach, ktoré prídu... Aj ja občas vo svojom živote zažívam tak trochu podobné okamžiky: Pán je tak blízko, jeho moc a láska sú tak zrejmé, tak zreteľne vypočul moju modlitbu... Také okamihy uchovávajme starostlivo v srdci – môžu nám byť veľkou posilou vo chvíľach skleslosti a vnútornej vyprahnutosti.