7. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 43, 18-19. 21-22.24b-25

1. čítanie dnešnej nedele berie do úvahy históriu babylonského zajatia, čo je 6. storočie pred Kristom. Teda v tomto duchu treba rozumieť historickú súvislosť s klíčením čohosi nového či s chystaním nových ciest na pustatine a iné. Tieto obrazy sú zároveň vynikajúcou predpoveďou mesiášskych čias, ktoré znamenajú klíčenie Božieho kráľovstva a účinné odpustenie našich hriechov.

 

2. čítanie: 2 Kor 1,18-22

Apoštol Pavol vo svojom Druhom liste Korinťanom rieši okrem iného aj otázky, ktoré sa týkali určitých postojov v jeho misijnej práci. Pavol teda už v tomto úryvku obhahuje svoj postup v ohlasovaní evanjelia. Vždy sa usiloval robiť tak, aby jeho konanie bolo na Božiu slávu. Teda celý jeho apoštolát je jedným veľkým "amen" - "nech sa stane". Do tohto postoja Pavol vložil celú angažovanosť svojej bytosti.

 

Evanjelium: Mk 2,1-12

Uzdravenie porazeného človeka, ktorého jeho štyria zdraví priatelia spustili cez strechu Petrovho domu rovno pred Ježiša, patrí k veľmi známym udalostiam Ježišovej verejnej činnosti. Sympatická je vynaliezavosť týchto štyroch obetavých a dôsledných ľudí. Na tomto zázraku je podstatné tiež to, že Pán Ježiš ho spojil s odpustením hriechov. Preto táto udalosť pripomína stav hriechu ako duchovné ochrnutie, z ktorého nás môže vyslobodiť Ježišova pomoc.