7. týždeň v období cez rok

Pondelok  20.2.2012 – Mk 9, 14-29

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Otec posadnutého syna prosí Krista o dar uzdravenia – ale jeho modlitba je sprevádzaná pochybnosťou: „Ak môžeš...“ Ako sa to podobá i mojim vlastným modlitbám! Aj mne teda Pán hovorí: „Všetko je možné tomu, kto verí!“ A ja sa môžem pripojiť k pokornej modlitbe prosiaceho muža: „Verím, pomôž mojej nevere!“

Utorok  21.2.2011.2012  – Mk 9, 30-37

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Pán sa k učeníkom obracia s druhou predpoveďou svojho utrpenia. Učeníci nerozumejú. To sa samozrejme môže stať. Horšie je, že sa boja spýtať, a tak nemôžu prijať Ježišovo vysvetlenie, ktoré by ich mohlo posilniť vo chvíľach jeho poníženia... Podobne aj ja prehliadam mnohé Pánove ponuky – z lenivosti, z nezáujmu, zo zbytočných obáv,...

Streda  22.2.2012 – Popolcová streda, Mt 6, 1-6.16-18

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Dnešné evanjelium naznačuje tri cesty, ktoré mi môžu pomáhať k lepšiemu kresťanskému životu: skutky milosrdenstva (vzťah ku druhým), modlitba (vzťah k Bohu) a pôst (vzťah k sebe samému). Pôstna doba je pre mňa výzvou, aby som nezanedbával žiadnu z týchto ciest.

Štvrtok 23.2.2012 – Štvrtok po popolcovej strede - Lk 9, 22-25

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Vo včerajšom evanjeliu boli naznačené naše pôstne „aktivity“. Dnes čítame o inom – snáď ešte dôležitejšom – spôsobe ako nasledovať Pána: najskôr je potrebné na seba vziať svoj kríž a bez reptania ísť za ním. Už to samo o sebe je často veľká obeť.

Piatok 24.2.2012 – Piatok po popolcovej strede – Mt 9,14-15

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Aj ja isto niekedy prežívam okamihy, kedy vnímam, že je mi „ženích“ (Ježiš) nablízku. Prichádzajú ale i chvíle kríz a vnútornej prázdnoty. To je tiež nutný spôsob kresťanského pôstu: ísť za Pánom, aj keď nepociťujem jeho blízkosť a pomoc.

Sobota 25.2.2012 – Sobota po popolcovej strede – Lk 5, 27-32

Liturgické texty: lc.kbs.sk/
Celá pôstna doba je novým povolaním k obráteniu. Pokiaľ sa považujem za „zdravého“ (teda – v podstate dobrého kresťana), potom ma Pán nemôže liečiť. Keď mu ale pokorne odkryjem svoje rany, iste ma neodmietne.