7. veľkonočný týždeň

Pondelok  21.5.2012 - Jn 16, 29-33

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
„Teraz už veríte? Hľa, prichádza hodina..., kedy sa rozpŕchnete“, upozorňuje Pán učeníkov, ktorí príliš dôverujú v pevnosť svojej viery. Ani ja nikdy nemôžem povedať, že som uveril dosť pevne a hlboko. O svoju vieru musím stále znovu bojovať... Práve v dňoch novény k Duchu Svätému si môžem a mám vyprosiť dar pevnej a vytrvalej viery!

Utorok  22.5.2012  – Jn 17, 1-11a

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Sedemnásta kapitola Jánovho evanjelia je venovaná takzvanej Ježišovej veľkňazskej modlitbe. Dnes môžem rozjímať nad tým, že Ježiš prišiel na svet, aby oslávil Otca a aby nám, ľuďom, priniesol spásu... Vďaka, Pane, že si svoju úlohu s láskou naplnil!

Streda  23.5.2012 – Jn 17, 11b-19

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Ježišovi nasledovníci nie sú „zo sveta“, a predsa sú „poslaní do sveta“. Ako kresťan – pokiaľ chcem zostať verný Kristovi – sa nutne musím v mnohom odlišovať od myslenia a jednania „sveta“. Zároveň som poslaný, aby som svetu prinášal Ježiša.

Štvrtok  24.5.2012 -  Jn 17, 20-26

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Nikto nedokáže spočítať, koľko veľkých sporov, dokonca i vojen povstalo zo zdanlivo malých rozdelení a rozdielov. Diabol sa snaží pôsobiť medzi ľuďmi spory a rozdelenia. Božím plánom je porozumenie a jednota... Ako vyzerajú moje vzťahy v rodine, v susedstve, na pracovisku...? Vnášam do nich skôr pokoj alebo nepokoj a rozpory?

Piatok 25.5.2012 –Jn 21, 15-19

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
Dnešné evanjelium je známe, ale aj tak nikdy nebudem hotový so svojou snahou objavovať v ňom stále novú hĺbku Ježišovho odpustenia, vernosti a lásky. S akou citlivosťou dáva Pán svojmu apoštolovi novú príležitosť, aby mu slúžil! S takým taktom a jemnosťou Ježiš vstupuje i do mojej duše a do môjho života...

Sobota 26.5.2012 – sv. Filipa Neriho - Jn 21, 20-25

Liturgické čítania: lc.kbs.sk/
„Čo teba do toho? Ty poď za mnou!“, vyzýva Ježiš apoštola Petra. A ja sa starám a obávam o mnoho vecí. Často pritom zabúdam, že na svete nemusím všetko pochopiť – hlavné je, aby som sa snažil stále lepšie nasledovať svojho Pána.