Adventný koncert 2020 " ... A ŠTYRI SVIEČKY UŽ HORIA" z nášho farského kostola budeme môcť zažiť prostredníctvom médií