Aktuálne slávenie sv. omší vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary

 Prinášame Vás aktuálne slávenie sv. omší s nedeľnou platnosťou v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, na ktoré sa vzťahujú všetky opatrenia ÚVZ SR pre bohoslužby.

Slávenie sv. omší v pracovných dňoch ostávajú v nezmenenej podobe.

Počet veriacich pre všetky slávenia je maximálne 50 (spolu s kňazom, asistenciou, kostolničkou).

Sobota (10.10.2020): sv. omše o 18:00 a 19:00 hod.

Nedeľa (11.10.2020): sv. omše o 07:00, 8:00, 9:00 - pre starších, 11:00 hod.

 

Prosíme všetkých o pochopenie daných opatrení.