Anna Schäfferová, svätá a vzor odovzdanosti do Božej vôle

Anna Schäfferová

 Anna Schäfferová, Bavorčanka, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia, mala veľkú túžbu stať sa misionárkou, ale vážna nehoda ju donútila byť mnoho rokov pripútaná na lôžko. Napriek tomu bola vždy pripravenou načúvať a ponúkať modlili za iných. Počas beatifikácie v roku 1999 Ján Pavol II. povedal, že „čas choroby a slabosti môžu byť riadkami, na ktoré Boh píše svoje evanjelium“. Zajtra Benedikt XVI. vyhlási Annu Schäffrovú, známu najmä v nemeckej Diecéze Regensburg, za svätú. K jej spiritualite a odkazu pre nás sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyjadril postulátor kauzy Andrea Ambrosi:„Musíme vždy myslieť natože to bola laičkaktorá strávila väčšinu 

svojho krátkeho života vposteli vo veľkých bolestiach v dôsledku nehody, ktorá sa prihodila, keď mala o niečo viac ako 15 rokovTakže od tej chvíle počas viac ako 20 rokov žila s týmto utrpením a ďakovala Pánoviza všetkočo jej poslalJe preto pre nás výzvou a pripomenutím, aby sme prijali poslaniektoré Ježiš určuje pre každéhoaj keby znamenalo objať tvrdosť kríža v postoji pokoryŽivot je pre nás vždy prekvapením a my sme náchylní k pesimizmuale ona nás íže Ježišovou pomocou vždy môžeme 

obrátiť nepríjemné veci, ktoré sa stávajú každý deň, na momenty radostikeď ich vnímame v konečnom dôsledku ako stretnutie s Kristom.“ 

Existuje nejaká definícia, ktorú by ste radi priradili k tejto novej svätici?

„Odovzdanosť Bohu, súhlas s jeho vôľou, ktoré boli pre ňu samozrejmosťou. zdroj: www.radiovaticana.org