Apoštolský nuncius na Slovensku sa dožíva 70 rokov

Giordana

Bratislava, 16. januára (TK KBS) - Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana sa dnes dožíva 70 rokov. TK KBS pri tejto prináša jeho životopis.

Mario Giordana sa narodil 16. januára 1942 v Barge (Cuneo - Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1967. Získal doktorát z kánonického práva. V roku 1976 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Najprv pôsobil na Apoštolskej nunciatúre v Indonézii a potom na Štátnom sekretariáte. Následne bol preložený na Apoštolskú nunciatúru vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rakúsku a Taliansku. Za apoštolského nuncia na Haiti bol menovaný 27. apríla 2004 a biskupskú vysviacku prijal 29. mája 2004. Svätý Otec Benedikt XVI. ho 14. marca 2008 menoval za apoštolského nuncia na Slovensku, kde pricestoval 21. mája 2008. Prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi odovzdal poverovacie listiny 4. júna 2008, čím oficiálne začal svoju diplomatickú misiu na Slovensku. Hovorí francúzsky, anglicky a španielsky.

Apoštolský nuncius zastupuje veriacim danej krajiny hlavu katolíckej cirkvi, pápeža. Na diplomatickej úrovni reprezentuje Svätú stolicu ako štát na úrovni veľvyslanca. O diplomatických stykoch Slovenska je možné nájsť viac informácií na ::tomto mieste::.

( TK KBS, kbs,ml; pz ) 20120116011