Archeologický celoplošný výskum trojlodia kostola kostola je ukončený!

archeologia detail

 Druhá etapa archeologického výskumu trojlodia kostola bola realizovaná v mesiacoch júl-september 2018, (prvá etapa: viď:www.farnostokolicne.sk/clanok/archeologicky-vyskum-trojlodia-kostola-sv-petra-z-alkantary-0

Samotný výskum bol zameraný na celoplošné odkrytie a jednotlivých historických vrstiev podláh trojlodia a ich preskúmanie. Vďaka tomuto postupu sme mohli odkrytiť a zdokumentovať viacero nehnuteľných archeologických nálezov:

Fragmenty primárnej nášľapnej podlahy - tehlová dlažba

Fragmenty prvej sekundárnej nášľapnej podlahy - pieskovcová dlažba

Celopolosné odkrytie neogotickej dlažby - keramická dlažba

Barokové kamenné schody pred bočnými oltármi sv. Jána Nepomúckeho a sv. Antona Paduánskeho (boli prekryté podlahou z r. 1904)

Dve tehlové hrobky pred víťazným oblúkom svätyne 

Rozšírené pätky gotických stĺpov

Niletela prahu vstupného portálu aj s fragmentom kamenného stupňa

 

Medzi hnuteľné archeologické nálezy patrí odkrytie viacerých hrobových miest - v tomto prípade zväčšia detských.

Všetky spomenuté archeologické nálezy boli z rámci výskumu geodeticky zamerané a niektoré z nich budú natrvalo odprezentované - pätky gotických stĺpov, niveleta prahu vstupného portálu, rekonštrukcia stupňoch pred bočnými oltármi či samotná primárna niveleta podláh trojlodia kostola.

Celoplošný archeologický výskum svätyne a trojlodia kostola nám v mnohých oblastiach samotnej architektúry a jej histórie výrazným spôsobom pomohol správnym spôsobom pochopiť jednotlivé súvislosti a tým aj správnym spôsobom navrhnúť obnovu tejto výnimočnej sakrálnej stavby! 

Tento projekt finančné podporilo Mesto Liptovský Mikuláš