Arcibiskup Madridu hovorí o bohatej bilancii SDM

sdm logo

Vatikán/Španielsko (22. augusta, RV) – Svetové dni mládeže, ktoré pápež Benedikt XVI. včerajšou eucharistickou slávnosťou na letisku Cuatro Vientos v Madride ukončil, hodnotí arcibiskup Madridu, kardinál Rouco Varela veľmi pozitívne. V rozhovore pre Vatikánske televízne centrum k ich bilancii poznamenal:

„Bilancia pastorálna, duchovná, apoštolská a ľudská nesmierne bohatá. V prvom rade počas týchto Svetových dní mládeže bolo vidieť podstatu týchto podujatí: stretnutie mladých s Kristom. Áno, bol tu pápež, ale neviditeľným spôsobom tu bol Pán. Pápež chcel len napomôcť tomuto hlbokému osobnému vzťahu s Kristom. A stretnutie s Pánom sa uskutočnilo! Verím, že pre mnohých mladých bude táto skúsenosť znamenať zmenu ich života. Ďalším momentom, na ktorý treba upozorniť je, že cirkevné spoločenstvo odtiaľto odišlo veľmi posilnené. Toto je fakt, ktorý nikto nemôže poprieť, a ktorý v budúcnosti prinesie bohaté ovocie. Potom zostanú silné dojmy, ako nočná modlitbová vigília s pápežom, s búrkou trvajúcou vyše 20 minút a reakciou mladých na dážď a vietor... A keď sa pýtali Svätého Otca, či chce ukončiť vigíliu, rozhodne povedal: ‚Ja nejdem, zostanem! ‛ Potom chvíle eucharistickej adorácie, ohromné ticho masy ľudí, z ktorého sa zrodila obrovská radosť prúdiaca zo srdca. Áno, radosť mladých bola žiarivá. Najväčším dojmom, ktorý sme všetci zažívali, boli sviatočná nálada na uliciach Madridu, naozaj veľká oslava radosti... Bolo to svedectvo evanjelia, svedectvo o tom, že život sa môže prežívať s radosťou aj v ťažkých situáciách.“


zdroj: www.radiovaticana.org