Benedikt XV. pred modlitbou Anjel Pána na letisku Cuatro Vientos v Madride

sdm XI.

Vatikán/Španielsko (21. august, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa po skončení slávnostnej svätej omše na letisku Cuatro Vientos v Madride prihovoril mladým účastníkom Svetových dní mládeže týmito slovami:

Drahí priatelia,
teraz sa vrátite do vašich miest zvyčajného bývania. Vaši priatelia budú chcieť vedieť, čo sa vo vás zmenilo po tom, čo ste boli v tomto vznešenom meste s pápežom a so stovkami tisíc mladých ľudí z celého sveta: čo im povedať? Vyzývam vás k tomu, aby ste vydali odvážne svedectvo kresťanského života pred ostatnými. Tak budete kvasom nových kresťanov a spôsobíte, že sa Cirkev narodí s novou silou v srdciach mnohých ľudí. V týchto dňoch som uvažoval nad tými mladými, ktorí čakajú na váš príchod. Odovzdajte im moju náklonnosť a to najmä tým menej šťastným, ale aj vašim rodinám a komunitám kresťanského života, ku ktorým patríte.
Priznám sa vám, že sa ma skutočne dotklo, keď som videl tak veľký počet biskupov a kňazov prítomných na týchto dňoch. Z hĺbky duše ďakujem všetkým, povzbudzujúc ich zároveň, aby pokračovali vo zveľaďovaní pastoračnej činnosti mladých s nadšením a nasadením.

S láskou pozdravujem arcibiskupa Vojenského ordinariátu a úprimne ďakujem vojenskému letectvu za to, že s takou štedrosťou dal povolenie na používanie leteckej základne Cuatro Vientos práve v čase stého výročia Španielskeho vojenského letectva. Pod materskú ochranu Najsvätejšej Panny Márie, s titulom Naša Pani z Loreta, zverujem všetkých, ktorí jej dôverujú, ako aj ich rodiny.
Rovnako pri príležitosti včerajšej spomienky tretieho výročia posledného veľkého leteckého nešťastia na letisku Barajas, ktoré spôsobilo množstvo obetí na ľudských životoch a zranených, túžim vyjadriť svoju duchovnú blízkosť a moju hlbokú lásku ku všetkým, ktorí boli postihnutí touto hroznou udalosťou, rovnako ako rodiny obetí, ktorých duše zverujem Božiemu milosrdenstvu.
S potešením oznamujem, že miesto budúcich Svetových dní mládeže v roku 2013 bude Rio de Janeiro. Prosím Pána, aby už od tejto chvíle pomáhal tým, ktorí budú organizovať a pripraviť pôdu pre mladých ľudí z celého sveta, aby sa mohli znovu stretnúť s pápežom v tomto krásnom brazílskom meste.
Drahí priatelia, pred tým než sa rozlúčime, zatiaľ čo mladí zo Španielska odovzdajú mladým z Brazílie kríž Svetových dní mládeže, ako Petrov nástupca zverujem všetkým prítomným jednu veľkú úlohu: roznášajte poznanie a Kristovu lásku do celého sveta. On chce, aby ste boli jeho apoštolmi v dvadsiatom prvom storočí a poslovia jeho radosti. Nesklamte ho! Ďakujem.


zdroj: www.radiovaticana.org