Benedikt XVI. naposledy pozdravil pútnikov zo Slovenska

papa in audiencia XXXXVI.

 Na záver poslednej generálnej audiencie Svätý Otec pozdravil aj mnohých pútnikov zo Slovenska, ktorí sú v Ríme na Národnej púti: RealAudioMP3 „S láskou vítam pútnikov zo Slovenskej republiky. Bratia a sestry, ďakujem vám za modlitby a pozornosť, ktorými ste sprevádzali moju službu Nástupcu svätého Petra a zo srdca žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti.Pochválený buď Ježiš Kristus!“zdroj: www.radiovaticana.org